Візерунки до­лі

Zhinka - - Викрійка -

Чо­ло­ві­чі та жі­но­чі ви­ши­ван­ки га­пту­ва­ли пе­ре­ва­жно віль­ни­ми та лі­чиль­ни­ми шва­ми. Ко­жна май­стри­ня зна­ла кіль­ка ви­ши­валь­них те­хнік, вмі­ло по­єд­ну­ю­чи їх у ор­на­мен­тах сим­во­лів-обе­ре­гів: сте­бнів­ка, там­бур­ний і ру­шни­ко­вий шов, низь і гладь, на­сти­лу­ва­н­ня й ви­рі­зу­ва­н­ня, хре­стик і зер­но­вий ви­від… Так ви­пи­су­ва­ли ма­гі­чні зна­ки ба­жа­ної до­лі гол­кою і ни­тка­ми.

1 лі­нія = 1 ни­тка.

ТЕ­ХНІ­КИ: дво­бі­чна сте­бнів­ка, ко­са гладь, хре­стик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.