ГО­ТУ­Є­МО «З ДИМКОМ»

Zhinka - - Побутові Поради -

Як ма­кси­маль­но по­лег­ши­ти про­цес при­го­ту­ва­н­ня та подаль­шо­го при­би­ра­н­ня

1 Під час при­го­ту­ва­н­ня страв по­руч по­став­те ко­шик для хар­чо­во­го смі­т­тя — чим мен­ше бу­де бру­ду, тим лег­ше і швид­ше по­тім при­би­ра­ти.

2 Бі­ля гриля по­кла­діть де­кіль­ка во­ло­гих і су­хих ган­чі­рок, щоб від­ра­зу ви­тер­ти кра­пли­ни ма­ри­на­ду, со­усу чи ма­сні слі­ди.

3 За­сте­літь стіл обгор­тко­вим крафт-па­пе­ром, пер­га­мен­том або й від­рі­зом шпа­лер, що ли­ши­ли­ся пі­сля ре­мон­ту. Так ви змо­же­те ще й ори­гі­наль­но по­ві­до­ми­ти ме­ню ве­чір­ки, на­пи­сав­ши йо­го пря­мо на «ска­тер­ти­ні»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.