ОСО­БЛИ­ВО­СТІ ДО­ГЛЯ­ДУ

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

1 Ро­сли­на по­тре­бує ре­гу­ляр­но­го обрі­зу­ва­н­ня: фор­му­ю­чи ком­па­ктну кро­ну, па­го­ни обрі­за­ють на тре­ти­ну дов­жи­ни.

2 Від­цві­лі кві­тки, для про­дов­же­н­ня цвітіння, по­трі­бно ре­гу­ляр­но ви­да­ля­ти.

3 Ам­пель­ні сор­ти фу­ксії гі­бри­дної під­хо­дять для під­ві­сних ва­зо­нів та ко­ши­ків. Ін­ші сор­ти ма­ють більш по­ту­жні сте­бла і з до­по­мо­гою ре­гу­ляр­но­го обрі­зу­ва­н­ня з ро­сли­ни фор­му­ють кущ з гар­ною кро­ною або на­віть штам­бо­ву куль­ту­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.