Стра­ви НА ГРИ­ЛІ

ЩО, КРІМ М’ЯСА, МО­ЖНА ПРИ­ГО­ТУ­ВА­ТИ НА ГРИ­ЛІ — НА­ША ДО­БІР­КА ДО ПО­РИ ПІ­КНІ­КІВ НА ПРИ­РО­ДІ.

Zhinka - - Смачного! -

1 Кар­то­пля­ні слай­си у ма­ри­на­ді

ВАМ ПОТРІБНІ:

6-8 кар­то­плин

100 мл во­ди 4 ст. лож­ки олив­ко­вої олії 1 ст. лож­ка па­при­ки 1 зуб­чик ча­сни­ку (ро­зім’яти) сіль і пе­рець до сма­ку

1 Гар­но про­ми­ти кар­то­плю і на­рі­за­ти кру­жаль­ця­ми зав­тов­шки близь­ко 1 см. Змі­ша­ти во­ду, олію, при­пра­ви та ча­сник.

2 Ви­кла­сти кар­то­плю в ма­ри­над, гар­но пе­ре­мі­ша­ти і по­ста­ви­ти в хо­ло­диль­ник що­най­мен­ше на 1 год. Об­сма­жу­ва­ти шма­то­чки кар­то­плі на гри­лі по 4-6 хв. з ко­жно­го бо­ку до го­тов­но­сті.

2 Кар­то­пля на шам­пу­рах з хрус­ткою ско­рин­кою

ВАМ ПОТРІБНІ:

1 кг кар­то­плі Для ма­ри­на­ду: оливкова олія сік ли­мо­на гір­чи­ця ча­сник па­при­ка ча­бер, роз­ма­рин, оре­га­но і пе­тру­шка

1 Усі ін­гре­ді­єн­ти доби­ра­ю­ться до сма­ку. Про­ми­ти і від­ва­ри­ти кар­то­плю у мун­ди­рах так, щоб во­на за­ли­ша­ла­ся си­ру­ва­тою все­ре­ди­ні — во­на до­го­ту­є­ться на гри­лі.

2 При­го­ту­ва­ти ма­ри­над, змі­шав­ши усі ін­гре­ді­єн­ти, та за­ли­ши­ти у ньо­му кар­то­плю на 1-2 год. По­тім на­ни­за­ти на шам­пу­ри й об­сма­жи­ти на ву­гіл­лі до утво­ре­н­ня хрус­ткої ско­рин­ки.

3 Кар­то­пля у фоль­зі, том­ле­на у сир­но­му со­усі

ВАМ ПОТРІБНІ:

5 се­ре­дніх кар­то­плин 1 се­ре­дня ци­бу­ли­на

100 г си­ру чед­дер 150 г вер­шко­во­го ма­сла 1 ст. лож­ка со­є­во­го со­усу зе­лень пе­тру­шки сіль і пе­рець до сма­ку 1 Ква­дра­ти 50х50 цу­пкої фоль­ги ще­дро зма­за­ти вер­шко­вим ма­слом. 2 Кар­то­плю по­ми­ти і на­рі­за­ти тон­ки­ми шма­то­чка­ми. Ци­бу­лю по­чи­сти­ти і на­рі­за­ти кіль­ця­ми. На­тер­ти сир на се­ре­дній тер­тці, зе­лень пе­тру­шки на­рі­за­ти. Пе­ре­мі­ша­ти усі ін­гре­ді­єн­ти, до­дав­ши со­ус та при­сма­чив­ши сі­л­лю й пер­цем до сма­ку. Усе це кра­ще зро­би­ти за­зда­ле­гідь.

3 Ко­ли гриль ро­зі­грі­є­ться, ви­кла­сти кар­то­плю на фоль­гу і за­гор­ну­ти краї, щоб со­ус не ви­ті­кав. До­да­ти со­ус і то­ми­ти стра­ву на жа­ру ву­гі­л­ля близь­ко 40 хв., по­ки кар­то­пля й ци­бу­ля не ста­нуть м’яки­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.