У НА­СТУ­ПНО­МУ НО­МЕ­РІ

Zhinka - - Дозвілля -

Що­ро­ку у ве­ре­сні від­зна­ча­є­мо День укра­їн­сько­го кі­но, і наш на­сту­пний но­мер ми ви­рі­ши­ли при­свя­ти­ти ми­ну­ло­му й сьо­го­ден­ню укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фа, істо­рія яко­го мі­стить чи­ма­ло слав­них сто­рі­нок. По­ча­ти хо­ча б з то­го, що ін­же­нер Йо­сип Тим­чен­ко ще у 1893 ро­ці, за два ро­ки до бра­тів Люм’єр, роз­ро­бив апа­рат «кі­не­скоп»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.