По­ра­ди май­стри­ні

Zhinka - - Ру­ко­ді­л­ля -

Щоб зру­чно мо­та­ти ба­ран­ці зі стрі­чки, зріж­те ку­са­чка­ми верх ву­шка ци­ган­ської гол­ки — так, щоб у вас ви­йшла мі­ні­а­тюр­на «ви­де­ло­чка». У неї мо­жна вста­ви­ти стрі­чку і ви­ко­на­ти на­вив­ку стрі­чки на сто­лі чи в ру­ках.

Щоб зі­бра­ти ко­ло­сок на обру­чі, ві­зьміть осно­ву-обруч, об­клей­те верх­ню ча­сти­ну чи обгор­ніть пов­ні­стю ре­псо­вою стрі­чкою та звер­ху кле­єм за­крі­піть ря­да­ми зер­ня­тка. За ба­жа­н­ня до­дай­те «бу­ке­ти­ки» з ма­ків, во­ло­шок, зі­бра­них з атла­сних стрі­чок з де­ко­ро­ва­ни­ми стра­за­ми, бі­се­ром чи на­ми­сти­на­ми (для більш свя­тко­во­го ви­гля­ду) се­ре­дин­ка­ми.

Краї стрі­чок об­па­лю­ва­ти за­паль­ни­чкою слід ду­же швид­ко й аку­ра­тно, щоб не ли­ши­ло­ся тем­них плям. Іна­кше мо­жна за­фі­ксу­ва­ти їх спе­ці­аль­ним кле­єм або й про­сто про­зо­рим ла­ком для ніг­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.