(SCHLUMBERGERA TRUNCATA),

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

або рі­здвя­ний ка­ктус чи де­ка­брист, — до­бре ві­до­ма на­шим ба­бу­сям та не­за­слу­же­но за­бу­та на­ми ро­сли­на. А дар­ма: взим­ку її яскра­ві кві­тки при­кра­ша­ють осе­лю та пі­ді­йма­ють на­стрій. Три­ма­ють її по­да­лі від пря­мих про­ме­нів сон­ця, у до­бре дре­но­ва­но­му ки­сло­му суб­стра­ті. Де­ка­брист ви­три­мує ви­со­ку во­ло­гість, але вар­то уни­ка­ти як на­дмір­но­го, так і не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня чи ін­ших стре­сів, осо­бли­во в пе­рі­од цві­ті­н­ня, щоб він не ски­нув кві­тки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.