(GERBERA Jamesonii),

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

або «транс­ва­аль­ська ро­ма­шка», цві­сти­ме з трав­ня по сер­пень. У цей час ґрунт у гор­щи­ку має бу­ти по­стій­но зво­ло­же­ним, а вже опі­сля — біль­ше про­си­ха­ти. Ро­сли­на лю­бить гар­не осві­тле­н­ня, але по­да­лі від пря­мо­го со­ня­чно­го про­мі­н­ня. Щоб ма­кси­маль­но по­дов­жи­ти пе­рі­од цві­ті­н­ня, ста­рі су­цві­т­тя слід вча­сно обри­ва­ти та раз на 10-14 днів піджив­лю­ва­ти ро­сли­ну ком­пле­ксни­ми до­бри­ва­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.