ЛА­ЗА­НЬЯ із цу­кі­ні

Zhinka - - Сма­чно­го! -

2 ве­ли­ких чи 3 се­ре­дніх цу­кі­ні олія для зма­щу­ва­н­ня 500 г яло­ви­чо­го фар­шу 300 г шам­пінь­йо­нів 2 зуб­чи­ки ча­сни­ку

700 г свіжих (або кон­сер­во­ва­них шма­то­чка­ми у вла­сно­му со­ку) то­ма­тів для па­сти 1 склян­ка то­ма­тно­го со­усу (або ке­тчу­пу) 1 ч. лож­ка су­ше­но­го ба­зи­лі­ку 1 ч. лож­ка су­ше­но­го оре­га­но 1 ч. лож­ка ме­ле­но­го на­сі­н­ня кро­пу 1 яй­це 400 не­жир­но­го м’яко­го до­ма­шньо­го си­ру або рі­ко­ти 400 г мо­ца­ре­ли

1 Шам­пінь­йо­ни тон­ко на­рі­за­ти, мо­ца­ре­лу — на­тер­ти.

2 Ро­зі­грі­ти верх­ній гриль у ду­хов­ці. На­рі­за­ти цу­кі­ні вздовж сму­га­ми зав­тов­шки до 6 мм. Злег­ка зма­сти­ти смуж­ки з обох бо­ків олі­єю і пар­ті­я­ми, на від­ста­ні при­бли­зно 15 см від гри­лю, злег­ка під­рум’яни­ти впро­довж 12-14 хв., ви­кла­да­ю­чи їх в один шар на ре­ші­тку все­ре­ди­ні де­ка і пе­ре­вер­та­ю­чи під час за­пі­ка­н­ня. Змен­ши­ти тем­пе­ра­ту­ру у ду­хов­ці до 190°С.

3 У ско­во­ро­ді під­сма­жи­ти фарш з гри­ба­ми, гар­но по­мі­шу­ю­чи, щоб роз­би­ти гру­до­чки. Го­то­вий фарш зня­ти з во­гню, при­сма­чи­ти сі­л­лю, пер­цем і ча­сни­ком, вмі­ша­ти то­ма­ти, со­ус і су­хі спе­ції. Окре­мо

пе­ре­мі­ша­ти яй­це з до­ма­шнім си­ром.

4 Щоб зі­бра­ти ла­за­нью, ви­кла­сти на дно фор­ми для ви­пі­ка­н­ня (32х22х5 см) 1 склян­ку на­чин­ки та на­кри­ти її шма­то­чка­ми цу­кі­ні. Ви­кла­сти звер­ху по­ло­ви­ну змі­ша­но­го з яй­цем си­ру, рів­но­мір­но йо­го роз­по­ді­лив­ши, по­си­па­ти тре­ти­ною на­тер­тої мо­ца­ре­ли, ви­кла­сти звер­ху по­ло­ви­ну ре­шти на­чин­ки і ще раз по­вто­ри­ти ша­ри, за­кін­чив­ши на­чин­кою.

5

За­пі­ка­ти при 190°С про­тя­гом 20 хв. По­тім по­си­па­ти ре­штою мо­ца­ре­ли і за­ли­ши­ти в ду­хов­ці ще на 10-15 хв., по­ки сир не роз­пла­ви­ться. Пе­ред тим, як по­да­ва­ти, да­ти від­сто­я­ти­ся 10 хв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.