«Бра­тик Біль, Се­стри­чка Ра­дість», Бо­г­да­на Ма­ті­яш.

Zhinka - - До­зві­л­ля -

(Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва).

Кни­га есе­їв про ра­дість, сму­ток, страх, лю­бов... Кни­га, яка не­се до­ві­ру сві­то­ві й ві­ру в те, що на­віть най­біль­ший біль мо­же вре­шті обер­ну­ти­ся на ра­дість.

«Ми ма­є­мо все. Але це наш ви­бір, що зро­би­ти зі всім, що в нас є, по­ста­но­ви­ти при яки­хось ре­чах бу­ти, а від яки­хось ві­ді­йти. Спри­йма­ти ін­ших за най­при­крі­ши­ми вчин­ка­ми, що їх во­ни тіль­ки мо­жуть зро­би­ти, чи ба­чи­ти їх та­ки­ми, яки­ми во­ни на­справ­ді є все­ре­ди­ні: про­сти­ми й до­бри­ми. І не бо­я­ти­ся. Не бо­я­ти­ся на­віть пі­сля най­тяж­чих па­дінь вчи­ти­ся бу­ти до­бри­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.