РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Zhinka - - Те­ма Но­ме­ра - Окса­на Ів­ши­на, Він­ни­цька обл.

За ці ро­ки жур­нал ду­же змі­нив­ся. Спо­ча­тку я не сприйня­ла нове ви­да­н­ня — про­сто то­му, що во­но бу­ло ціл­ком ін­шим, не­схо­жим на по­пе­ре­дню «Жін­ку»... Але ось уже два ро­ки із за­до­во­ле­н­ням чи­таю, ви­би­раю по­ра­ди, го­тую сма­ко­ли­ки, щось ви­ши­ваю, а щось — ви­ко­ри­сто­вую у са­до­чку. Я ви­хо­ва­тель, і ра­ні­ше жур­нал спри­йма­ла як му­дро­го стар­шо­го по­ра­дни­ка, яко­го зав­жди до­слу­ха­ла­ся, а те­пер — на­че свою щи­ру по­дру­гу!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.