БЕЗ ПОКВАПУ...

Zhinka - - По­бу­то­ві По­ра­ди -

Ран­ко­вий по­квап, скла­да­н­ня порт­фе­лів, під­ру­чни­ки та кан­це­ляр­ське на­чи­н­ня зно­ву че­ка­ють на вас. Як пе­ре­жи­ти пер­ший день й ор­га­ні­зу­ва­ти весь на­вчаль­ний рік?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.