ко­ри­сна лі­те­ра­ту­ра

Zhinka - - Психологія -

1 Де­ні­ел Сі­ґел «Ува­жний мо­зок. На­у­ко­вий по­гляд на ме­ди­та­цію». 2 Джон Ка­бат-Зінн «Пра­кти­ка ме­ди­та­ції: будь-де, будь-ко­ли».

3 Йон­ге Мін­гьюр Рин­по­че «Буд­да, мо­зок і ней­ро­фі­зіо­ло­гія ща­стя». 4 Марк Ві­льямс, Ден­ні Пен­мен «Усві­дом­ле­ність».

5 Да­лай-ла­ма «Сер­це ме­ди­та­ції. У по­шу­ку гли­бин­ної усві­дом­ле­но­сті». (Ці книж­ки, крім остан­ньої, до­сту­пні по­ки мо­вою ори­гі­на­лу або у ро­сій­сько­мов­но­му пе­ре­кла­ді).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.