СПРО­БУЙ РОЗ­ПЛУ­ТА­ТИ

Zhinka - - На­ші Ді­ти -

Ви­знач, ко­тра із цих лам­по­чок уві­мкне­на.

А ти, до ре­чі, зна­єш про пра­ви­ла по­во­дже­н­ня з еле­ктро­при­ла­да­ми?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.