80 !

Zvyozdy I Sovety - - Первая Страница -

- 31 « - » -  .     . ­  -  . ­ - €  ‚ 80. …    ! ‡     :  -  –   ­ - ! Š - - ‚  . – ‹ Œ   ! – -   € . – Ž , Œ    ! ‚, , . ’ Œ  . € - Œ ! “ ,   - : « ,  , ». “  € -  ‚  . ’  ‚  .   Œ  ”  . • ! Œ    . – ”    , -  ,   , ‚ Œ –   ­ ? “ ˜ ‚ Œ -     !

– (3) - (30) –       -   (36),  – € ‚ (31)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.