Boo­me­rang

El Observador Fin de Semana - Cromo - - CHECK IN XXXXXXX SÁBSAÁDOB1A0D 1A 1 EDMEBR - LAS APP DES­TA­CA­DAS PA­RA APRO­VE­CHAR INS­TA­GRAM

Per­mi­te con­ver­tir una fo­to­gra­fía en un vi­deo di­ver­ti­do, con una rá­fa­ga de 10 fo­tos. Se pue­de guar­dar el vi­deo pa­ra com­par­tir­lo más tar­de. IOS, An­droid

Gra­tis

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.