No ha­ce fal­ta de­jar pro­pi­na.

El Observador Fin de Semana - Lugares - - Portada -

No se acos­tum­bra ba­jo nin­gu­na cir­cuns­tan­cia, ni en ta­xis, res­tau­ran­tes o sa­lo­nes de be­lle­za. De he­cho, dar una pro­pi­na a una per­so­na es un po­co in­sul­tan­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.