ES­PA­ÑA Bar­ce­lo­na-va­len­cia

El Observador Fin de Semana - Referi - - LA TV DEL FIN DE SEMANA -

Tras la du­ra eli­mi­na­ción en la Li­ga de Cam­peo­nes, Bar­ce­lo­na re­ci­be a Va­len­cia pa­ra re­cu­pe­rar­se y co­men­zar a se­llar el tí­tu­lo de Li­ga. 11.00 Di­rectv Sports

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.