LO DI­JO

El Observador Fin de Semana - - Tema -

“Ca­na­dá y Uru­guay van a te­ner opor­tu­ni­da­des pa­ra ca­mi­nar jun­tos, tra­ba­jar en la es­ce­na in­ter­na­cio­nal y se­guir sus ob­je­ti­vos de Sa­lud Pú­bli­ca”.

Joan­ne Fra­pier EM­BA­JA­DO­RA DE CA­NA­DÁ EN URU­GUAY

“Es­ta bueno te­ner un com­pa­ñe­ro en es­to”. Mar­tín Vidal

EM­BA­JA­DOR DE URU­GUAY EN CA­NA­DÁ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.