Pa­ro

El Observador Fin de Semana - - Segunda Mirada -

Fer­nan­do Pe­rei­ra ha­bla en el ac­to del PIT-CNT rea­li­za­do el día del pa­ro par­cial me­tro­po­li­tano en apo­yo a los tra­ba­ja­do­res del gas.

D. BATTISTE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.