LA AURINEGRA DI­JO PRE­SEN­TE EN PA­RA­GUAY

El Pais (Uruguay) - Ovacion - - COPA LIBERTADORES -

El mo­ti­vo ter­mi­nó sien­do una in­cóg­ni­ta pa­ra to­dos, pe­ro la trans­mi­sión te­le­vi­si­va del par­ti­do en­tre Li­ber­tad y Atlé­ti­co Tu­cu­mán, en Pa­ra­guay, de­jó ver que de­trás del ban­co del “Gu­ma­re­lo” ha­bía una ca­mi­se­ta de Pe­ña­rol col­ga­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.