DA­NIEL MAR­TÍ­NEZ “Creo que de­be ha­ber una mu­jer en la fór­mu­la”

La Republica (Uruguay) - - PORTADA -

El in­ten­den­te des­car­tó la vi­ce­pre­si­den­cia y di­jo que an­tes que vol­ver al Par­la­men­to vuel­ve a can­di­da­tear­se a la in­ten­den­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Uruguay

© PressReader. All rights reserved.