Ar­te al aire li­bre

El Diario - - #viveny - /GETTY IMAGES

Vis­ta par­cial de la obra “Fi­ve Con­ver­sa­tions’, de la ar­tis­ta Lu­bai­na Ha­mid, es par­te de una se­rie de es­cul­tu­ras ins­ta­la­das en el English Gar­den, en Lon­dres, du­ran­te la ex­hi­bi­ción Frie­ze Scul­ptu­re 2020.

En­víe su fo­to a: co­mu­ni­dad@el­dia­riony.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.