דער טאַנדע ∫ מיט ראָמני או פּאָול רייַע

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

די† הויפּט אינטריגע† פֿונעם† געיעג† צו† די† פּרעזידענט וואַלן† אין† אַמעריקע† האָט† לעצטנס† זיך† געלייזט∫† דער† רעפּובליקאַנער† קאַנדידאַט† מיט† ראָמני† האָט† אָנגערופֿן† דעם† נאָמען† פֿון† זייַן† פֿאַרטרעטער¨ † דעם† קאַנדידאַט† צו† ווערן† וויצע פּרעזידענט¨ †פּאָול† רייַען¨ †דער† יונגער†≥¥ יאָריקער†קאָנגרעסמאַן† פֿון†וויסקאָנסין Æ

מיט† אָט† דעם† אויסוואַל† גיט† ראָמני† ©און† די† רעפּובליקאַנער† פּאַרטיי® † אָנצוהערן¨ † אַז† דעם† אויבנאָן† אין† זייַן† אַרבעט† אינעם†„ווייַסן† הויז“¨† אויב†ער† וועט†אַהין† אויסגעוויילט†ווערן ¨† וועלן† קודם כּל† זייַן† עקאָנאָמישע† פּראָבלעמעןª † ווייַל† די† ביידע† לויפֿערס† אין† די† פּרעזידענט וואַלן† זייַנען† מער† באַהאַוונט† אין† עקאָנאָמישע† פֿראַ≠ געס¨ †איידער† אין†דער† אויסערלעכער†פּאָל† יטיקÆ † ראָמני† גופֿא¨ † האָט† עס† זייער† בולט† אַרוי†סגע≠ וויזן†אין† זייַן†לעצטן† אַרויספֿאָר†—†אין† ענ†גלאַנד ¨† ישׂראל†און† פּוילןÆ

פֿאַר† וואָס† זשע† דווקא† פּאָל† רייַעןø † דער† פֿאָריקער†רעפּובליקאַנער† פּרעזידענט קאַנד†ידאַט† דזשאָן† מאַק) קעין¨ † וואָס† האָט† זיך† מיט† פֿיר† יאָר† צוריק† פֿאַרמאָסטן† מיטן† איצטיקן† פּרעז†ידענט† באַראַק† אָבאַמאַ¨ † האָט† זיך† גענייטיקט† מער† אין† אַ†ייִנגערן ¨† כאַריזמאַטישן†פֿאַרטרעטער†—† גראָד† אָט† די† זאַכן† האָבן† אים† אויסגעפֿעלטª † און† ער† האָט†אַזאַ† קאַנדידאַט†געפֿונען†—† די†סעקסאַפּ† ילע† און†חנעוודיקער† שׂרה†פּיילין Æ

דער† מאָרמאָן† מיט† ראָמני¨ † וואָס† אים† איז† נענטער† דער† מעסיקער¨ † ליבעראַלער† לאַגער† אין† דער† רעפּובליקאַנער† פּאַרטיי¨ † האָט† מיט† זייַן† אויסווייַל†„געכאַפּט“† גלייַך† צוויי† העזלעך∫† פּאָול† רייַען† איז† אַ† געטרייַער† קאַטאָליקער† און† אַ†ליבלינג† בייַם†אולטראַ קאָנסערוו אַטיוון††פֿליגל† פֿון† די† רעפּובליקאַנערÆ † דאָס† מיינט¨ † אַז† אויב† בייַם† אָנהייב† האָט† ראָמני† בלויז† קריט†יקירט† אַלע† טריט¨ † וואָס† אָבאַמאַ† האָט† געמאַכט† אויפֿן† עקאָנאָמישן† פֿעלד† בעת† זייַן† פּרעזידענטשאַפֿט † ¨† און†דערבייַ† אַליין†ווייניק† וואָס†פֿאָרג עלייגט††ווי† אַזוי†צו† ענדערן†דעם† מצבֿª †מיינט† עס†איצט ¨† נאָכן† באַשטימען† רייַען† פֿאַר† זייַן† „וויצע “¨ † אַז† דער† וועג† פֿון† לייזן† דעם† עקאָנאָמישן† קריזיס† וועט† אויסגעפֿלאַסטערט†ווערן† לויט†די† רעצעפּטן†פֿון† דער† אַזוי† גערופֿענער† „טיי באַוועגונג “¨ † דער† עקסטרעם רעכטער† לאַגער† פֿון† דער† רעפּוב≠ ליקאַנער†פּאַרטיי Æ פּאָול†רייַען ¨ †וואָס† איז†שוין†¥±† יאָר†נאָכאַ≠

(סוף אויף זייַט 5(

Azran Shahar

מ נטיק ה בן 127 מעריק נער יונגע לייַט עולה געווען קיין ישׂראל, דורך דער רג ניז ציע „נ ש בנ ש , כּדי צו דינען אין צה( ל. אוי ן בילד: די גרופּע עולים, רן פּ ליִען ון „קענעדי לי עלד אין ניו י רק

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.