סיריע∫ די אַרמענער אי דע בירגער קריג

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

יעקבֿ לאָנדאָ ספּעציעל רן „ רווערטס“

ס‘איז† קלאָר¨ † אַז† באַשאַר† אַסאַדס† רעזשים† קען† ניט† קאָנטראָלירן†סיריע ¨† און†דער† מצבֿ†ווערט† אַלץ†ערגער Ɔ ס‘איז† אויך†קלאָר ¨† אַז†אין† לאַנד†איז† דאָ†אַ† גאָר†ניט† קיין†קליינער† חלק† פֿון† דער† באַפֿעלקערונג¨ † וואָס† האַלט† אונטער† דעם† איצטיקן†רעזשים ¨† האָבנדיק†מורא† פֿאַר†די† מורדים¨ †וועלכע† קענען†אין† גאַנצן†איבערקערן† זייער†לעבן Ɔ דאָס†הייסט ¨† אַז† דער†בירגער קריג† קען†נאָך ¨† אפֿשר¨ †געדויערן† אַ†היפּש† ביסל† צייַטª † בפֿרט† נאָך¨ † אַז† רוסלאַנד† און† כינע† בלאָקירן† די† פּלענער† פֿון† אַרייַנמישן† זיך† דירעקט†אין† דעם†קאָנפֿליקט Ɔ†

ווי† אין† אַלע† קאָנפֿליקטן† פֿון† דעם† אַזוי† גערופֿענעם† „אַראַבישן† פֿרילינג“¨† זייַנען†די† גרענעצן†פֿון† דער†אָדער† יענער† לאָיאַליטעט¨ † רבד ך≠כּלל ¨† רעליגיעזע† און† עטנישעÆ † ניט† צופֿעליק† האָט† דער† יאָרדאַנישער†קיניג† אַבדולאַ†דער† צווייטער† גערעדט† לעצטנס† וועגן† אַ† מעגלעכן† סצענאַר¨ †אין† וועלכן†סיריע† וועט†זיך† אין† לעצטן† סך≠הכּל† צעפֿאַלן† אויף† עטלעכע† מדינהלעך† אָדער† כּמו≠מדינהלעך Ɔ איין† ברעקל† וועט† זייַן† באַפֿעלקערט† דור ך† די† אַלאַוויטן¨ † וואָס† שאַפֿן† דעם† יסוד† פֿון† אַסאַדס†ממשלה Æ

די† אַרמענער† שטעלן† מיט† זיך† פֿאָר† אַן† עטנישע† גרופּע¨ † וואָס† וועט¨ † לויט† פּעסימיסטישע†פּראָגנאָזן ¨† ניט†געניסן† פֿון† אַלע† סצענאַרןÆ † אין† סיריע† איז† די† צאָל† פֿון† די† אַרמענער† ניט† ווייניקער† פֿוןΠ∞† † טויזנט† נפֿשות ¨† דער†עיקר† אין†גרעסערע† שטעטÆ †די† גרעסטע†צאָל† וווינט† אין† אַלעפּאָ¨ † וווּ† דאָס† בלוט† גיסט† זיך† איצט† יעדן† טאָגÆ † ס‘איז† דאָ†אויך† אַ†קליינע† שטאָט¨ †קעסאַב† הייסט†זי ¨† וווּ†די† אַרמענער†דאָמינירן† און†די† אַראַבער†שאַפֿן† אַ†מינאָריטעט Ɔ די† דאָזיקע† שטאָט† געפֿינט† זיך† לעבן† דער† טערקישער† גרענעץ†און† איז†שוין† אַ†יאָרטויזנט† אַלטÆ †קעסאַב† שטעלט† מיט†ז יך†פֿאָר† אַ†טוריסטישע† אַטראַקציע† ©ניט† בעתן†בירגער קריג¨ † פֿאַרשטייט† זיך® Ɔ הגם† די† אַרמענישע† געשיכטע† אין† סיריע†איז† זייער†אַ† לאַנגע¨ †שטאַמען† ס‘רובֿ† פֿון†דאָרטיקע† אַרמענישע† תּושבֿים† פֿון† די† פּליטים¨ † וואָס† האָבן† געמוזט† פֿאַרלאָזן† טערקייַ† נאָך† די† גזירות† און† שחיטות† בעת† דער† ערשטער†וועלט≠ מלחמהÆ

סיריע†איז† געווען†ניט† דאָס†איינציקע† לאַנד†אין† יענעם† מוסולמענישן† טייל† פֿון† דער† וועלט¨ † וווּ† די† אַרמענער† האָבן† דעמאָלט† געפֿונען† אַ† מקום≠מיקלט Ɔ באַצויגן† האָט† מען† זיך† צו† די† אָנגעקומענע† גאָר† ניט† שלעכט¨ † און† זיי† האָבן†זיך† הצלחהדיק†אינטעגרירט ª† אָבער†ניט† אַסימילירט† —† די† רעליגיעזע† און† קולטורעלע† צעטיילונג† האָט† עס† פּשוט† ניט† דערלאָזטÆ † אַזוי† איז† עס† געווען† ביז† מיט† עטלעכע† יאָרצענדליק† צוריק† ווען† דער† מצבֿ† האָט† זיך† אָנגעהויבן†בייַטן ¨† און†די† אַרמענער†האָבן† ווידער†אַ† מאָל† געמוזט† זי ך† לאָזן† אין† וועג† אַרייַןÆ † דאָס† מאָל† האָבן† זיי† שוין†געוויינטלעך† פֿאַרלאָזט†אין† גאַנצן†די† אַראַבישע†און† אַנדערע† בשכנותדיקע† לענדער† און† זיך† אַריבערגעפּעקלט† קיין†אייראָפּע ¨† אַמעריקע†און† אויסטראַליעÆ

פֿאַרשיידענע†געשעענישן† האָבן†געפֿאָדערט† צו†מאַכן† פּליטהÆ † ס‘איז† געקומען¨ † אַ† שטייגער¨ † די† מוסולמעניש≠ פֿונדאַמענטאַליסטישע† רעוואָלוציע† אין† איראַןÆ † זי† האָט† מיט† זיך† געבראַכט† אַ† קלאַפּ† איבער† דער† היגער† גוט≠ אייַנגעוואָרצלטער† קריסטלעכער† אַרמענישער† געמיינדעÆ † די† עגיפּטישע† סאָציאַליסטישע† רעוואָלוציע¨ † בראָש† מיט† גאַמאַל†אַבדעל† נאַסער¨ †האָט† דורכגעפֿירט†נאַציאָנאַליזאַציע ¨† וועלכע† האָט† אַרויסגעשטופּט† טויזנטער† אַרמענער† אין† עמיגראַציעÆ †פּאָליטישע ¨† עקאָנאָמישע†און† דעמאָגראַפֿישע† שינויים†האָבן† קלענער†געמאַכט† די†אַרמענישע† באַפֿעלקערונג† אין† ירושלים∫† בייַ†∞¥† טויזנט† האָבן† געוווינט† דאָרטן† אין† יאָרΠ† π¥± ¨† אַ†פּאָר† טויזנט†וווינען† איצט¨ †אַרייַנגערעכנט μ∞∞† נפֿשות† אין† דעם† אַרמענישן† קוואַרטאַל† פֿון† דער† אַלטער† שטאָטÆ † דער† לאַנגער¨ † בלוטיקער† בירגער קריג† אין† לבֿנון† האָט†שטאַרק† רעדוצירט†די† צאָל†אַרמענער† אין†דעם† לאַנדÆ † די לוויה ונעם רעקרוט, וויקען ה יר בעדי ן, דערהרגעט צוליב דעם וו ס ער איז

געווען ן רמענער די†אַרמענער† האָבן†גאַנץ† גוט†געלעבט† אין†סאַדאַם† כוסיינס† איראַק¨ † אָבער† דערנאָך† זייַנען† אַ† סך† פֿון† זיי† אומגעקומען† און†נאָך† מער†—†אַוועקגעפֿאָרן Æ

סיריע†איז† דער†לעצטער† אָנהאַלט¨ †וואָס† די†אַרמענער† האָבן† אין† מיטעלן† מיזרחÆ † האָבן† זיי† איצט† מורא¨ † אַז† דער† דאָזיקער† אָנהאַלט† וועט† פֿאַרשווינדן† צוזאַמען† מיט† אַסאַדס† רעזשיםÆ † קיין† חידוש† ניט¨ † אַז† תּחילת† האָבן† די† אַרמענער¨ † סייַ† אין† לאַנד† סייַ† אין† דער† גאָרער† וועלט¨ † אונטערגעהאַלטן† אַסאַדן† אָדער¨ † לכל≠הפּחות ¨† אַנגעהאַלטן† זייער† נייטראַליטעט† אין† דער† גאַנצער† איבערקערענישÆ † מענטשן¨ †וואָס† האָבן†אַ† מעגלעכקייט†עס† צו†טאָן ¨† פֿאַרלאָזן† סיריעÆ †קיין† אַרמעניע†גופֿא† זייַנען†שוין† געקומען†אַריבער† צוויי† טויזנט† ©און† אפֿשר† אַפֿילו† מער® † פּליטיםÆ † דערווייַל† גייט† די† רייד† וועגן† אַ† צייַטווייַליקער† עמיגראַציעÆ † נאָר† אַ† קליינע†צאָל† אָנגעקומענע†ווילן† זיך†באַזעצן† אין†אַרמעניע Ɔ עס† בלייַבט† אַ† האָפֿענונג¨ † אַז† נאָכן† סוף† פֿון† דעם† בירגער קריג†וועלן† זיי†קענען† זיך†אומקערן† אַהיים†אָדער† האָבן†אַ† מעגלעכקייט† זיך† צו† באַזעצן† אין† אַן† אַנדער† אָרטÆ † בפֿרט† נאָך¨ † אַז† סאָציאַל≠עקאָנאָמיש† איז† אַרמעניע† גאָר† ניט† קיין† גן≠עדן Ɔ

וואָס† שייַך† דער† ייִדישער† געשיכטע† אין† סיריע¨ † איז† זי† שוין¨ † אין† תּוך† גענומען¨ † פֿאַרענדיקט† געוואָרןÆ † אין† מייַ† ≥±∞≥† האָט† מען† גערעדט† וועגן† ≥≥† פֿאַרבליבענע† ייִדןÆ † דאָס†זייַנען† עלטערע†לייַט ¨† וואָס†האָבן† ניט†קיין† משפּחות† מחוץ†סיריע Ɔ זיי†וווינען† אין†אַ† בנין†לעבן† דער†איינציקער† דאַוונשול† אין† דמשׂקÆ † אמת¨ † די† סיריש≠ייִדישע† געשיכטע† ווערט† פֿאָרגעזעצט† אין† ישׂראל† און† אַנדערע† לענדער¨ † וווּ† די† סירישע† ייִדן† היטן† אָפּ† זייער† אידענטיטעטÆ † דער† גרעסטער† סיריש≠ייִדישער† ייִשובֿ†—† פֿון† בערךΣμ† † טויזנט† נפֿשות†—†געפֿינט† זיך†אין† ברוקלין¨ †ניו≠ יאָרקÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.