באַרנב קריטיקירט די ישׂראלי פֿאַר ז ער קעגנערשאַפֿט צו אַגנער

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

„איך באַד% ער )אָס די ישׂראלים האָבן אַ פּאַטאַלאָגישע שׂינאה צו דער )אַנגער מוזיק “¨ האָט דערקלערט דער באַקאַנטער פֿילהאַרמאָניע

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.