פֿאַרלירט מע מער וואָג אוי אַ ניכטער מאָג ?

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

מענטשן†וואָס† מאַכן†פֿיזישע† געניטונגען†אין† דער†פֿרי† שטעלן† אָפֿט† מאָל† די† שאלה∫† וועט† מען† פֿאַרלירן† מער† וואָג¨ † אויב† מע† עסט† עפּעס† איידער† מע† לויפֿטø † אָדער† איז† מער† געוווּנטשן† צו† לויפֿן†אויף† אַ†ניכטערן† מאָגןø

פּראָפֿעסיאָנעלע†גימנאַסטיק טרענירער†זאָגן ¨† אַז†ווען† אַ†מענטש† עסט† צו† ערשט¨ † באַקומט† ער† מער†ענערגיע† און†מאַכט† במילא† בעסער†די† געניטונגעןÆ †אָבער† אַ† סך†מענטשן† גלייבן†ווייַטער ¨† אַז† דאָס† מאַכן† געניטונגען† אויף† אַ† ניכטערן†מאָגן† צווינגט†דעם† גוף† אָפּצוברענען† די† „רעזערוון "† פֿון† קאַלאָריעס¨ † וואָס†געפֿינען† זיך†אין† גוף†ווי† פֿעטס¨ †און† דערפֿאַר† זענען†די† געניטונגען†מער† געלונגעןÆ נו¨ †ווער† איז†גערעכט ø† לויט†אַ† שטודיע†דורכגעפֿירט† איןππμ† ±¨ †איז† איבערגעגעבן† געוואָרן¨ † אַז† די† באַטייליקטע† האָבן† אָפּגעברענט† מער† קאַלאָריעס† † פֿון† פֿעטס† אין† די†טעג ¨† ווען†זיי† האָבן†געמאַכט† געניטו†נגען† אויף† אַ† ניכטערן† מאָגן¨ † איידער† אין† די† טעג¨ † ווען† זיי† האָבן¨ † צו† ערשט¨ † געגעסן† אַ† קלי†ינעם† פֿרישטיקÆ † אָבער† דער† או†נטערשייד† איז†געווען† אַ†מיני≠ מאַלער¨ † און† אַנדערע† שטודיעס† האָבן†געוויזן ¨† אַז†אויף† אַ†ניכטערן† מאָגן† ברענט† מען† אָפּ† דווקא† ווייניקער†קאַלאָריעס Ɔ

פֿאַר† וואָסø † אַ† פּנים¨ † אויב† אַ† מענטש† האָט† גאָרנישט† געגעסן† פֿאַרן† מאַכן† געניטונגען¨ † האָט† ער† ווייניקער† כּוחÆ † אין† איין† שטודיע¨ † האָט† מען† געהייסן† די† באַטייליקטע† צוויי† מאָל† פֿאָרן† אויף† אַן† אומבאַוועגלעכן† וועלאָסיפּעד∫† איין† אינדערפֿרי† —† נאָך† אַ† קליינעם† פֿרישטיק¨ † און† דעם† צווייטן† אינדערפֿרי†—†אויף† אַ†ניכטערן† מאָגןÆ †די† פֿאָרשער† האָבן†אַנטדעקט ¨† אַז†ווען† די†באַטייליקטע† האָבן† גאָרנישט†געגעסן ¨† זענען†זיי† גיכער†מיד† געוואָרן† און† אויפֿגעהערט† מאַכן† געניטונגען† בערך† אַ† האַלבע†שעה† פֿאַר†די† אַנדערעÆ

איין† עקספּערט¨ † ד ר† דייוויד† פּרינס¨ † אַ† גע≠ הילף פּראָפֿעסאָר† אין† „אַלבערט† אייַנשטייַן† קאָלעדזש† פֿון† מעדיצין" † אין† ניו יאָרק¨ † האָט† דערקלערט¨ †אַז† ווען†אַ† מענטש†מאַכט† געניטונגען† אויף† אַ† ניכטערן† מאָגן¨ † ברענט† דער† גוף† אָפּ¨ † צו† ערשט¨ † די† רעזערוון† פֿון† קאַרבאָהידראַטן¨ † דערנאָך† פֿונעם† פּראָטעיִן¨ † איידער† ער† קומט† צו† צום†פֿעטס Ɔ במשך†פֿון† דעם†פּראָצעס ¨† זאָגט†ער ¨† „פֿאַלט† בייַ† אים† דער† פּראָצענט† בלוט צוקער¨ † און† דאָס† רופֿט† אַרויס† אַ† וועלפֿישן† הונגערÆ † דער† רעזולטאַטø † ער† וועט† עסן† אַ† סך† מער† ווי† געוויינטלעך¨ † און† במילא† נישט† פֿאַרלירן† קיין† וואָגÆ "

זייַן†עצה ø† אַ†פּשרה∫† עסט†אַ† קליינע†פֿרוכט ¨† ווי†עפּל ¨† איידער†איר† גייט†מאַכן† די†געניטונגען Ɔ דאָס† וועט† אייַך† געבן† גענוג† ענערגיע† פֿאַר† אַ† מער†עפֿעקטיווער† סעסיעÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.