סיריע∫ אַ פּלאָנטער

Forward (Yiddish Edition) - - ייִדישע מוזיק אינעם ±≥סטן יאָאָרהונדערט -

יעקבֿ לאָנדאָ ספּעציעל רן „ רווערטס“

איך† וויל† ניט†מאַכן† קיין† אָנשטעל¨ † אַז† איך† פֿאַרשטיי† אַ†סך† אין†די† ענינים†אין† און†אַרום† סיריעÆ †נאָך† מער∫†מיר† דאַכט†זיך ¨† אַז†אַפֿילו† די†מלוכה≠ לייַט¨ †וואָס† מאַכן†אַזאַ† אָנ≠ שטעל¨ † פֿאַרשטייען† אין† דעם† זייער† ווייניק† אָדער¨ † פּינקט≠ לעכער † ¨† פֿאַרשטייען†עס† אַזוי¨ †ווי† זיי†ווילן† עס†פֿאַ† רשטייןÆ † אַ†מאָל† פֿלעגט†מען† דעם†שנייַדערישן† עולם†צעטיילן† אויף† שנייַדער¨ †וואָס† האָבן†געקענט† אויפֿנייען†אַ† נייַעם†בגד ¨† און† אויף† לאַטוטניקעס¨ † וועלכע†מע† האָט† געקענט† פֿאַ†רטרויען† נאָר†איין† זאַך∫†אַרויפֿלייגן† אַ†לאַטע Ɔ אין†פּאָליטיק† זעט†מען† אויך†זייער† אַ†סך† לאַטוטניקעסÆ †

ס3 איז†קלאָר ¨† אַז†דער† איצטיקער†רעזשים ¨† וואָס†הערשט† אין†סיריע† מער†פֿון† פֿערציק†יאָר ¨† טויג†מער† ניטÆ †ער† טויגט† ניט¨ † קודם≠כּל ¨† ווייַל† ער† איז† ניט† בכּוח† אייַנצ†ושטילן† די† מרידה¨ †וועלכע† שפּיגלט†אָפּ† אומצופֿרידנקייט†פֿון† הי†פּשע† שיכטן† פֿון† דער† באַפֿעלקערונג†מיט† כּלע†רליי† קריו†ודעס Ɔ דער†המון† איז†ניט† צופֿרידן†מיט† דעם†קאָרו מפּירטן††מלוכה≠ אַפּאַראַט¨ †וואָס† געפֿינט†זיך† דערצו†אָפֿט† מאָל†אין† די†הענט† פֿון† די† לייַט¨ † וועלכע† געהערן† ניט† צו† דער† סונ†יט† ישער†מע† רהייטÆ † די† אַלאַוויטן¨ † וואָס† זייַנען† ©ווי† איינער† האָט† זיי† אָנגערופֿן® † האַלב≠כּשרע† שיִיִטן¨ † שאַפֿן† דעם† חוט≠השדרה† פֿון†דעם† רעזשיםÆ †

דאָס† איז¨ † בכלל¨ † איינע† פֿון† די† צרות† אין† די† אַראַב†ישע† לע†נדער∫† מע†האָט† זיי† אַ†מאָל† צונוי†פֿג עשטו≠† קעוועט¨ †ווי† דאָס†איז† געווען†באַק≠ וועם† די† קאָלאָניאַלע† און† אַ†נד ערע†† הערשער¨ † און† הינטער† דעם† פֿאַ≠ סאַד† פֿון¨ † אַ† שטייגער¨ † דער† ס†ירי≠ שער† נאַציע† געפֿינען† זיך¨ † אין† דער† אמתן¨ †עטנ† ישע†און† רעליגיעזע† † גרו≠ פּעס¨ †וואָס† קענען†ניט† אָ†נקוקן† איינע† די† אַנדערעÆ † טעאָר†עטיש ¨† וואָלט† סעקולאַריזאַציע† געקאָנט† † העלפֿן† אוי†פֿצובויען† אַן†איי† נהייטלעכע† † נאַ≠ ציעÆ †אָבער† דאָס†איז ¨† דער†עיקר ¨† טעאָריעÆ †פּראַ† קטיש†ווערן† די†געזע† לשאַפֿטן†צעריסן† דורך†רעליגיעזן† פֿאַנאַטיזםÆ †

און† סיריע† שטעל ט†מיט† זיך† פֿאָר† אַ†מוסטער† פֿון† אַזאַ†„צעריסנקייט Æ“† איך† בין† ניט† דער† איינציקער†„חכם “¨ † וואָס†קאָן† ניט†קלייַבן† קיין†נחת† פֿון†דער† שטיצע¨ †ווע† לכע† ד י†מורדים† קריגן† פֿון† סאַודי≠אַראַביע Ɔ עפּעס† פּאָרט† זיך† עס† שלעכט†מיט† די† געשרייען¨ † אַז† די† רעוואָלוציע† וועט† ברע†נגען† עכטע† דעמאָקראַטיע† אין† סיריעÆ † וואָלט† סאַו≠ די≠אַראַביע† טאַקע† אינוועסטירט† געלט† און† כּוחות† אין† אַ† דעמאָקראַטישער†טראַנספֿאָרמאַציע† פֿון†אַ† לאַנד¨ †וואָס† איז¨ † אין† תּוך† אַרייַן¨ † שוין† געווען† דעמאָקראַטישער† און¨ † בלי≠ ספֿק¨ †וועלטלעכער† פֿון†סאַודי≠ אַראַביע†גופֿה ø† ס3 איז†קלאָר ¨† אַז† דעמאָקראַטיע† איז† ניט†מער† ווי† אַ† קלינגוואָרט¨ † בפֿרט† נאָך†ווען† מע†זעט† די†דעמאָקראַטיעס ¨† מישטיינס†ג עזאָגט†¨ † וועלכע† האָבן† שוין† געהאַט† געוווּנען† אין† די† פֿריִע†רד† יקע† אַראַבישע†איבערקערענישן Æ

איך†לייען† לאָנדאָנער†צייַטונגען† און†זע ¨† אַז†די† זשור≠ נאַליסטן¨ †וואָס† שרייַבן†וועגן† זייער†דערפֿאַרונג† אין†ס† יריע¨ † שאַפֿן¨ †בדרך≠ כּלל¨ †אַזאַ† בילד∫†אַ† גרויסער¨ †און† אפֿשר†אַפֿ† ילו† דער†גרעסטער ¨† טייל†פֿון† דער†באַפֿעלקערונג ¨† בפֿרט†אין† די† שטעט¨ †האָט† מורא¨ †אַז† די†מורדים† ברענגען†אַ† תּוהו≠ובֿוהו ¨† וואָס† וועט† מאַכן† זייער† לעבן† ערגער† און† געפֿע†רל עכער†Æ † באַזונדערס†איבערגעשראָקן† זייַנען†די† בערךμ† †≤פּר אָצענט†† ניט≠סוניטישע† סיריערÆ † צווישן† די†מורדים† זעען† זיי† ניט† ווייניק† אויסלענדישע† פֿאַנאַטישע† איסלאַמיסטן¨ † ווע†לכע† זייַנען† געקומען† פֿון† דער† גאָרער† וועלט† צו† קעמפֿן† פֿאַר† דער†אמונה ¨† און†ניט† פֿאַר†דעמאָקראַטיע Ɔ†

אַ† חוץ† די† מורדים¨ † עקזיסטירט† אין† סיריע† אויך† די† אַזוי≠גערופֿענע† „פּאַטריאָטישע† אָפּאָזיציעÆ“† אירע† פֿאָר≠ שטייער† טענהן¨ † אַז† מע† דאַרף† טראַנספֿאָרמירן† די† סאָ≠ ציאַל≠עקאָנאָמישע† און†פּאָליטישע† סיסטעם¨ †אָבער† צו†טאָן† דאַרף†מען† עס†אַליין ¨† אָן†אַן† אויסלענדישער†אַרייַנמ† ישונגÆ † לעצטנס¨ †שוין† בעת†דעם† בירגערקריג¨ †האָט† באַשאַר† † אַסאַד† צוגעלאָזט†צו† דער†מאַכט† אייניקע†טוער† פֿון†דער† דאָז† † יקער† אָפּאָזיציעÆ †

איינער†פֿון† זיי¨ †קאַדרי† דזשאַמיל¨ †איז† געוואָרן†אַ† ווי≠ צע≠פּרעמיער† אין†דער† רעגירונג†און† באַשעפֿטיקט†זיך† מיט† עקאָנאָמישע† עניניםÆ † איך† האָב† געהערט† זייַן† אינטע†רוויו† אויף† דער† רוסישער† טעלעוויזיע¨ † געגעבן† אין† זייער† אַ† פֿליסיקן¨ † גראַמאַטיש≠ריכטיקן† רוסישÆ † דזשאַמיל† האָט† זיך† געלערנט†אין† מאָסקווע¨ †און† ער†איז† אַ†מאַרקסיסט ¨† אַפֿ†ילו† אַ† קאָמוניסטÆ † אים† ציט¨ † און† ער†מאַכט† פֿון† דעם† קיין† סוד† ניט¨ † צו† די† לינקע† פֿירער† אין† לאַטיין≠אַמעריקע Ɔ אַ† סבֿרא¨ † אַז†אין† רוסלאַנד†און† אין†כינע† וואָלט†מען† געווען†צ† ופֿרידן† צו† זען† אַזעלכע†מענטשן† בראָש† סיריעÆ † בכלל¨ † פֿון† דער† דאָזיקער†סיטואַציע† שמעקט†מיט† ענלעכע†אינטר† יגעס†פֿון† דער†„קאַלטער† מלחמהÆ“†

אַזאַ† פּערספּעקטיוו† איז¨ † פֿאַרשטייט† זיך ¨† ניט† צום† האַרצן† דער† מערבֿדיקער† וועלטÆ † דאָס† וואָלט† געמיינט† אויסבייַטן† † אַ† הוסט† אויף† קדחתÆ † דער† הויפּטציל† איז† דאָך† אָ†פּצ† ושוואַכן†איראַן ¨† און†צוליב† דעם†דאַרף† מען†האָבן† ניט† קיין†מאַרקסיסטן ¨† חס≠וחלילה ¨† נאָר†סוניטן ¨† אַפֿילו†אויב† זיי† וועלן† ברענגען†מיט† זיך† אַ† געוויסע† פּאָרציע† פֿון† רעלי≠ גיעזן† פֿאַנאַטיזם † Ɔ דערבייַ† וועט† מען† מאַכן† אַ† שטאַרקערע† פֿרייַנדשאַפֿט†מיט† סאַודי≠אַראַביע† און† אַנדערע† ענלעכע† שותּפֿים†פֿון† דער†מערבֿדיקער† וועלטÆ †

וווּ† בלייַבט† דאָ† ישׂראלø † אַ† סירישע† רעגירונג¨ † וואָס† וועט† זיך† ניט† קושן†מיט† איראַן¨ † איז¨ † בלי≠ספֿק ¨† גוט† פֿאַר† ישׂראלÆ † אָבער† וווּ† שטייט† עס† געשריבן¨ † אַז† איסלאַמיסטי≠ † שע† פֿאַנאַטיקער† † וועלן† זייַן† בעסער† פֿאַר† ישׂראל† איידער† באַשאַר† † אַסאַדø †אין† דער†ייִדישע† פּרעסע¨ †בפֿרט† אין†ענג≠ לאַנד¨ † זעט†מען† אַרטיקלען¨ † וועלכע† באַשרייַבן† גאָר† ניט≠ פֿריילעכע† סצענאַרן¨ † טאָמער† די† געשעענישן† וועלן† אַזוי† —† מורדיש≠סוניטיש†—† זיך† פֿאַרענדיקן† אין† סיריעÆ † אמת¨ † קיין† סוף† זעט†מען† ניט† דערווייַל¨ † און† יעדן† טאָג† וואַקסט† דער†בלוטיקער† חשבון†פֿון† קרבנותÆ

Images Getty

דעמ נסטר נטן אין סיריע פּר טעסטירן קעגן פּרעזידענט ב ש ר ל ס ד, אין דער סירישער שט ט מ רע , דעם 17טן אויגוסט

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.