א סגעמיט טעראָר אַטענטאַט א ישׂראלי אי ציפּער

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

מען רעכנט¨ אַז יעדעס יאָר פֿאָרן ק( ן ציפּערן בייַ די ∞∞∞ ¨≤∞ ישׂראל טוריסטן און דאָס האָט באַ' &גן די אָנפֿירער פֿון „כעזבאָלאַ“צוצוגר( טן אַ פּלאַן א& ף א& סצופֿירן אַן אַטענטאַט קעגן ז( Æ דער פּלאַן איז אָבער דורכגעפֿאַלן¨ 'ייַל די פּאָליצ ( אויף יענעם אינדזל האָט אידענטיפֿיצירט אַ מחבל¨ 'עלכער איז אַהינצו געפֿאָרן צוצוגר( טן דעם באָדן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.