סימפּאָזיו אי וואַשינגטאָ וועג ייִדישער ראַדיאָ

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

דאָנערשטיק¨ † דעם† ∂טן† סעפּ≠ טעמבער† און† פֿרייַטיק ¨† דעם† Σטן† סע†פּטעמ† בער ∞±≤†≤ ¨† וועט†דער†„ אַמע≠ ר†יקאַנער† פֿאָלקסלעבן צענטער 3† בייַ† דער† „קאָנגרעס ביבליאָטעק 3† דורכ≠ פֿירן† אַ† סימפּאָזיום† † אויף† דער† טעמע† „די† סטאַ†נציעס† וואָס† האָבן† גע†רעדט† אייַער†לשון∫† ראַדיאָ†און† דער†ייִדיש אַמע†ריקאַנער† קולטור רענעסאַנץ † 3Æ † מבֿינים†פֿון† דער†ייִדישער† שפּראַך†און† קולטור¨ † צוזאַמען† מיט† וויסנשאַפֿט≠ לער¨ † וועלכע† פֿאָרשן† די† געשיכטע† פֿון† ראַדיאָ¨ † וועלן† אָנטיילנעמען† אין† דער† אונטערנעמונג† † לכּבֿוד† דער† נייַער† הענעך† סאַפּאָזשניק † זאַמלונג† בייַם† „פֿאָלק סלעבן† צענטער3 ¨† וואָס† נעמט† אַרייַן† מער† ווי† אַ† טויזנט† היסטאָרי†שע† ראַ†דיאָ רעקאָרדירונגען† אויף† ייִדיש† פֿון† די† π≤∞± ער† ביז† די† πμ∞± ער†יאָרן Æ

דער† סימפּאָזיום† קאָסט† נישט† קיין† געלט¨ † אָבער† מע† דאַרף† רעזער≠ ווירן† אַן† אָרטÆ † ער† קומט† פֿאָר† אינעם† „מאָנפּעליער צימער 3† אינעם† מאַדי≠ סאָן בנין†פֿון† דער†„קאָנגרעס ביבליאָ≠ טעק3 ¨† †±∞± אינדעפּענדענץ עוועניו¨ † דרום מיזרח¨ †וואַשינגטאָן Æ

צווישן† די† אָנטיילעמער¨ † וועלן† זייַן∫† פּראָפֿ1 † דזשענע† ווייַסמאַן דזשאַ≠ סעליט † ¨† און† פּראָפֿ1 † אַלעקסאַ†נדער† רו≠ סאָÆ † הענעך† סאַפּאָזשניק† וועט† רעדן† וועגן† דעם† אויפֿשטייַג† פֿון† דער† ייִד†ישער† ראַדיאָ¨ † און† אין† אָוונט¨ † דאָנע†רשטיק ¨† וועט† ער† אוי†פֿטרעטן† צוזאַמען† מיט† פּסח† סאָקאָלאָוו† אין† אַ† קאָ†נצערט† אונטערן† נאָמען∫† „אַן† אילו†סטריר≠ טע† געשיכטע† פֿון† דער† ייִדישער†ראַדיאָ 3Æ

פֿרייַטיק¨ †וועלן† רעדן∫† איציק† גאָטעסמאַן† † אויף† דער† טעמע¨ † „די† ייִדי†שע† פּרעסע† † און†די† ייִדישע†ראַ≠ דיאָ3 ª† ד ר† מרים† אייַזיקס† אויף†דער† טעמע¨ „†ג עמישטע††שפּראַכן אויף† דער† ייִד†ישער† ראַדיאָ3 ª† שערי מי†יראַנט† אויף† דער† טעמע¨ † „ייִדישע פּלאַטעס† † און†דער† עולם†פֿון† דער†ייִדי≠ שער†ראַדיאָ 3ª †איוו† יאַכנאָוויץ†—†וועגן די† קאָך פּראָגראַמען† און† רעקלאַמעס † אויף†דער† ייִדישער†ראַדיאָ ª† מרים חיה סגל†—†וועגן† די†ראַדיאָ שאַפֿו† נגען†פֿון נחום† סטוטשקאָוו¨ † און† רחל† ני†ומאַן —† וועגן† די† ייִדן† פֿון† דער† שארית הפּליטה† און† די† ייִדישע† ראַדיאָ פּראָגראַמעןÆ

די† וועבזייַט† פֿאַרן† סימפּאָזיום † איז†∫ ØØwwwÆlocÆgovØfolklifeØ http∫ SymposiaØyiddishradioØprogramÆ html

הענעך ס פּ זשניק

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.