”פּרימאַדאָנאַ“— די ערשטע דאַמע אַ מאַ — נייַער ספּעקטאַקל אי ”גשר“ טעאַטער

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

די† קאָמעדיע† פֿון† דזשעפֿ רי†האַטשער ¨† אונטער†דער† רעזשי†פֿון† בולגאַרישן†רעזשיסאָר† אַלעקסאַנדער†מאָרפֿאָ !¨ †ברענגט† עט! אָס†צוריק† דעם† ”גשר“ טעאַטער† דעם† אַמאָליקן† גלאַנץ¨ † בעיקר† !ייַל† ד י†האַנדלונג† קומט† טאַקע† פֿאָר† אין†טעאַטער† און†דער† סיפּור המעשׂה†איז† דער† טעאַטער†אַל 4ן Æ

ש5 ן†העכער† צ! אַנציק†יאָר† !י† דער†טעאַטער† ”גשר “† ©בריק ®† שפּילט†טעאַטער† אין†ישׂראל Ɔ אין† משך† פֿון† די† אַלע† יאָרן†האָט† דער† עולם† פּשוט† זיך† צוגע! 5נט† צו† איםª † יענע† באַ! וּנדערונג† !אָס† ער† האָט† דער! עקט† !ען† ער† האָט† זיך† באַ! יזן† פּלוצעם¨ † אָן† שום† צוגר4 טונג¨ † איז† פֿאַרשטענדלעך† איבערגעגאַנגען¨ † נישטאָ† מער† ק4 ן† פֿאַרבלענדנדיק­ע† בליץ שטראַלןÆ ”†גשר“†—† אַ†טעאַטער† כּמעט†! י†אַלע† אַנדערע†—†קען† מען† אָבער†נישט† צונעמען†בייַ† אים†דעם† ראָמאַנטישן† אָרעאָל† !אָס† באַגל4 ט† אים† נאָך† אַלץ¨ † !י† אין† יענע†גוטע† צייַטןÆ

געצ4 לטע†אַקטיאָרן† פֿון†אַמאָליקן† אַנסאַמבל† זייַנען†פֿאַרבליבן† אונטער†די† !אַרעמע† פֿליגל†פֿון† אַלמעכטיקן† רעזשיסאָר† יע! געני† אַריה¨ † צ! ישן† ז4 ¨† ישׂראל† ©סאַשאַ ®† דעמידאָ! ¨† אין†אַ† גע! יסער† מאָס† דער† סימבאָל† פֿון†”גשר “ª † ער† געפֿינט† זיך† דאָ† זינט† דעם† ערשטן† טאָג† אָן¨ † א5 ספֿירנדיק† די† פֿאַרכאַפּנדיקסטע†ראָלעס† !אָס† אַן†אַקטיאָר† קען† בל5 ז†חלומען† !עגן† ז4 ¨† סאַשאַ†דאַרף† ז4 †נישט† חלומען¨ † ער† איז† דער† טיטל פּערסאָנאַזש† אַל4 ן† אין†יעדן† א4 נעם†פֿון† די†! יכטיקע†ספּעקטאַקלען ¨† !אָס† במשך† דער† צייַט†האָט†” גשר“† געשטעלט† א5 ף† דער† בינעÆ † נייַע† פֿרישע† כּוחות†האָבן† זיך† אָנגעשלאָסן† צום† אַנסאַמבל¨ † ק4 נער† פֿון† ז4 † אָבער†האָט† סאַשאַן†נישט† געשטעלט†אין† שאָטןÆ

כ‘האָב† נישט†פֿאַר† די†א 5גן† די†לאַנגע† רשימה† פֿון†די† ראָלעס†! אָס†דעמידאָ !† האָט†א 5פֿגעפֿירט† אין†”גשר Æ“† כ‘געדענק† אָבער†ז 4ער† קלאָר†א 4נעם† פֿון† די† ערשטע¨ † ”כּפֿר “† ©דאָרף ®† אין† ππ∂± ¨† פֿון† יהושע†סאָבאָל ¨† !וּ† דעמידאָ! ¨† אַן†אומבאַקאַנטער† יונגער†אַקטיאָר ¨† מיט†אַ† צעבראָכענעם†העברעיִש ¨† !י† אַלע†זייַנע† קאָלעגן¨ †אָקאָרשט† אָנגעקומענע†פֿון† גע! עזענעם† ראַטן פֿאַרבאַנד¨ †האָט† א5 סגעפֿירט† די†ראָלע† פֿון†אַ† ייִנגלª †דער† נאַראַטאָר¨ †! עלכער† לעבט† א5 ף† פֿאַר† די† פֿאַר! וּנדערטע† א5 גן† פֿון† די† צוש5 ער† די† ליכט † און† שאָטן געשיכטעס† פֿון† דעם† ישׂראלדיקן† דאָרףÆ † מ‘מוז† צוגעבן¨ † אַז† דעמידאָ! † איז† א5 ך† אַ† ש4 נער† מאַן¨ † מן הסתּם¨ † נישט†ק 4ן† חסרון†אין† טעאַטערÆ

אַ†בולטער† שטריך†! אָס†כאַראַקטעריזירט† דעם† ”גשר“ טעאַטער† פֿון† סאַמע† אָנה4 ב† באַשט † 4ט† אין† דעם¨ † !אָס† ס‘איז† נישט† באמת† !יכטיק† !עגן† !אָס† ס‘האַנדלט† זיך† אין† דער† פֿאָרשטעלונג¨ † !ייַל† !אָס† זי† זאָל† נישט† זייַן† !עט† שטענדיק† פֿאָרקומען† אַ† טעאַטראַלער†יום טובֿ† א5 ף†דער† בינעÆ †אין† דעם†באַזונדערן† פֿאַל†פֿון†” פּרימאַדאָנאַ“¨† פֿון† דעם† אַמעריקאַנער† דראַמאַטורג† דזשעפֿרי† האַטשער¨ † א5 ך† באַאַרבעט† פֿאַרן† קינאָ¨ † פֿאַרנעמט† זיך† די† פּיעסע† מיט† טעאַטער† אַל4 ן¨ † מיט† דער† ליבע† !אָס† דער† טעאַטער† דער! עקט¨ † !י† א5 ך† !עגן† דער† באַציִונג† פֿון† די† געשלעכטער† צו† אים† אַז5 † !י† דאָס† קומט†צום† א5 סדרוק†אין† יענעם†באַזונדערן† מאָמענט†אין Σ†± טן†יאָרהונדערט† אין†ענגלאַנד ¨† !ען† די† מענער† האָבן† א5 פֿגעהערט† צו† שפּילן†פֿר 5ען ראָלעס Æ

דער† העלד† פֿון† דער† איצטיקער† פֿאָר≠ שטעלונג¨ † נעד† קינסטאָן¨ †האָט† !וּנדערבאַר† א5 פֿגעפֿירט† פֿר5 ען ראָלעס† ביז† דעם† טאָג† !ען† מען†האָט† דערל5 בט†די† פֿר5 ען†צו† שפּילן†א 5ף† דער†בינע ¨† און†ער† איז†געבליבן† אָן†אַרבעט Æ

דער†בולגאַרישער† רעזשיסאָר†אַלעקסאַנדער† מאָרפֿאָ! † גיט† זיך† אָפּ† מיטן† פֿאָרשטעלן† אין טעאַטער† קאָמעדיעס† פֿון† פֿאַרש4 דענע† סאָרטן און† סטילן¨ † נאָר† די†האַנדלונג† !אָס† קומט† פֿאָר הינטער† די† קוליסן† איז† תּמיד† אַ† צוציִענדיקע¨ !אָס† שאַפֿט†די† נ5 ט! ענדיק4 ט†טאַקע† צו†פֿרעגן∫ !אָס† קומט†דאָרט† פֿאָרø †איז† טאַקע†פֿאַראַן† אמת אין†טעאַטער† און†! ען†איז† עס†בל 5ז† שפּילø

א5 סער† די† פֿר4 לעכע† אַטמאָספֿער† א5 ף דער† בינע† שאַפֿט† זיך† דאָ† די† געלעגנה4 ט† פֿאַר דעמידאָ! ן† א5 סצופֿירן† די† ראָלע† !אָס† באַנוצט זיך†נישט† בל5 ז†מיט† זייַן†באַקאַנטן† פּערזענלעכן צ5 בער† א5 ף† דער† בינעÆ † אַז5 † אַרום† קערט† ער זיך† אום† צו† זייַן† ערשטער† ראָלע† א5 ף† דער ישׂראל בינע† !ען† ער† האָט† געשפּילט† די† ראָלע פֿון† ייִנגל אַקטיאָר† !אָס† שפּילט† די† ראָלע† פֿון אַ†פֿר 5Æ

דער† פֿילצאָליקער† ”גשר“ אַנסאַמבל† פֿאַר≠ !ייַלט† זיך† א5 ף† דער† בינע† !אָס† איז† פֿול† מיט טעאַטער רעק! יזיטן† און† !וּ† עס† צ4 כענען† זיך א5 ס† די† אַקטריסעס† דאַנאַ† מ4 נאַרט† און† רות ראַסיוק∫†די† ערשטע†—†אין† דער†ראָלע† פֿון†מאַריאַ ¨ די†קאָסטיומען פֿלעגערין ¨† וואָס†ווערט† שפּעטער פֿאַר! אַנדלט†אין† מאַרגרעט†יוז ¨† די†ערשטע† פֿר5 !אָס† איז† א5 פֿגעטראָטן† א5 ף† דער† אָפֿיציעלער בינע† אין† ענגלאַנדª † און† רות† ראַסיוק† אין† דער ראָלע†פֿון† קעניגס†געליבטער Æ

ישׂראל (ס ש ) דעמיד $

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.