40 יאָר דע „פֿראַנקאָ פּאַרענטי' טעאַטער

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

די ב *וּסטע רעזשיס רן: ב ב *ילס ן ( רא -ניקטע שט טן), פּ טריס שער ( ר נקרייַך), זש רזש לבערט טשי (איט ליע), ט מ ס סטערמעיער (דייַטשל נד), און עומרי ניצן (ישׂראל) *עלן נט -לנעמען אין דעם ק נ ערענצן! פּר יעקט איבער „ה מלעט‟ ון שעקספּיר אין די ר מען ון די ייַערונגען 40 י ר „ ר נק פּ רענטי‟! טע טער

פֿאָריקע†5 אָך†האָט† דער†„קאַמרי טעאַטער † באַקומען† אַן† אָפֿיציעלע† אייַנלאַדונג† פֿון† אַנדרע† רות† שאַמאַך¨ † די† קינסטלערישע† ל6 טערין† פֿון† טעאַטער† „פֿראַנקאָ† פּאַרענטי † אין† מילאַן¨ † הייַנט† צו† טאָג† א6 נער† פֿון† די† 5 יכטיקסטע†טעאַטערס† אין†איטאַליע ¨† 5עלכער† פֿייַערט† ∞¥† יאָר† זינט† זייַן† אַנטשט6 ונגÆ

מיט† דער† פֿאָרשטעלונג† „האַמ≠ לעט † איז† דערעפֿענט† גע5 אָרן† דער† טעאַטער† ”פֿראַנקאָ† פּאַרענטי“† אין† πΣ≤± ª† אין† די† ראַמען† ∞¥† יאָר† זינט† דער† אַנטשט 6ונג† פֿון† דעם† טעאַטער† פֿאַרבעט† די† טעאַטער אָנפֿירונג† פֿינף† רעזשיסאָרן† 5אָס† ז6 ער† ”האַמלעט“ א7 פֿפֿירונג† פֿון† די† לעצטע† צען† יאָר† איז†פֿאַר 5אַנדלט† גע5 אָרן†אין† אַ†טעאַ≠ טראַלער† 5עלט געשעעניש Ɔ צ5 ישן† ז6 † געפֿינט† זיך† עומרי† ניצן † ©ניצאַן ®¨ † דער† קינסטלערישער† ל 6טער† פֿון† ”קאַמרי“ טעאַטער† און†דער† רעזשיסאָר† פֿון†„האַמלעט ¨ †5 עלכער†דערגר 6כט† איצט†צו† ט 7זנט† פֿאָרשטעלונגען Ɔ ש7 ן† זיבן† יאָר† 5י† זי† 5ערט† א7 פֿגעפֿירט† אין†זאַל† קאַמרי †≥ ¨† 5וּ† דאָס†פּובליקום† זיצט† א 7ף† באַ 5עגלעכע† בענקלעך† און†די† ש 7שפּילער† שפּילן†א 7ף† דער† בינע† אַרום† דעם† פּובליקום ¨† 5עלכער† פֿאָלגט† נאָך† די† געשעענישן† אין† דער† „פּאָליצ 6 מדינה ¨† 5אָס† קומען† פֿאָר† יעדעס†מאָל† אין†אַן† אַנדער†אָרט Ɔ

די† אַנדערע† פֿאַרבעטענע† רעזשי≠ סאָרן¨ † צ5 ישן† די† 5יכטיקסטע† אין† דער† 5עלט ¨† זייַנען∫† באָב† 5ילסאָן† ©פֿ ש ®¨ † פּאַטריס† שעראָ† ©פֿראַנקרייַך ®¨ † זשאָרזשאָ† אַלבערטאָטשי† ©איטאַליע ®¨ † טאָמאַס† אָסטערמעיער† ©דייַשטאַלנד ®¨ † און† עומרי† ניצן† ©ישׂראל ®Æ † יעדער† רעזשיסאָר† 5עט† זיך† באַציִען† צו† זייַן† פּערזענלעכער† קאָנצעפּציע¨ † זייַן† רעזשיסור 5עג† און† זייַן† 5יזועלער† צוגאַנג†צו† דער†פּיעסע Æ

צוזאַמען† מיט† עומרי† ניצן† איז† אייַנגעלאַדן†גע 5אָרן† דער†ש 7שפּילער† איתי† ©איטאַי ®† תּירן† ©טיראַן ®¨ † 5עלכער† פֿירט†א 7ס† די†ראָלע† פֿון†האַמלעט† און† 5עט† א7 ך†דערצ 6לן† 5עגן† זייַן†צוגאַנג† צו†אָט† דער†באַזונדערער† א7 פֿפֿירונגÆ

„האַמלעט † פֿון†5 יליאַם†שעקספּיר ¨† מיט†דער† רעזשי†פֿון† עומרי†ניצן ¨† האָט† אָנגעה7 בן† די† פֿאָרשטעלונגען† אין† יאַנואַר† μ†≤∞∞ און† זוכה† גע5 ען† צום† פּרייַז† ”די† פֿאָרשטעלונג† פֿון† יאָר“ª† עומרי† ניצן† צום† פּרייַז†—† רעזשיסאָר† פֿון†יאָר ª† איתי†תּירן†—† דער†ש 7שפּילער† פֿון† יאָרª † טÆ †כּרמי† און† דן† אַלמגור†—† פּרייַז† פֿאַר† דער† איבערזעצונג† און† קערען† גראַנעק† —† פֿאַר† דעקאָראַציע† און†אילומינאַציע Æ

די† דאָזיקע† 5ערסיע† איז† פֿאָרגע≠ שטעלט† גע5 אָרן† אין† 5יכטיקע† פֿעס≠ טי5 אַלן† 5י† א 7ך† אין† 5אַשינגטאָן ¨† מאָס†ק5 ע¨ † שאַנכייַ¨ † בוקאַרעשט¨ † גדאַנסק†און† קלי5 לענדÆ

עומרי† ניצן† און† איתי† תּירן האָבן† אָנגענומען† די† אייַנלאַדונג און† געדאַנקט† פֿאַרן† כּבֿוד† אָנט6 ל צונעמען† אין† דער† פּרעסטיזשפֿולער אונטערנעמונגÆ

בייַם רייַנג נג ון טע טער „ ר נק פּ רענטי‟ אין מיל ן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.