מיידאָ& אינוועסטיר­ער באַקומע צוריק ΠÆ¥ ≤ ביליאָ דאָלאַר

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

©ייִט אַ ®Æ †—† מער† וויΠ† Æ¥†≤ ביליאָן† דאָ≠ לאַר† וואָס† מע† האָט† אַרויסגעקווע­טשט† פֿון† דער† פּיראַמידן שפּיל† פֿון† בע†רנאַרד† מיידאָף† איז† צעשיקט† געוואָרן† צו† די† יחי≠ דים† און† אָרגאַניזאַציעס¨ † וואָס† האָבן† פֿאַר≠ לוירן† כּמעט† זייער† גאַנצע† אינווע†סטיציע Ɔ דאָס† איז† דאָס† צווייטע† מאָל† וואָס† מע† קערט† אום† די† אינוועסטאָרן† אַ† טייל† פֿון† די†מי† ידאָף געלטערÆ †פֿריִער† האָט†מען† אומ≠ געקערטμ† Æ±†± ביליאָן†דאָלאַר Æ

די† טשעקן¨ † וואָס† האָבן† באַטראָפֿן† צווישן† ΣΠ¥¨ ±§ † און† μ≤∂† מיליאָן† דאָלאַר¨ † זענען† אַרויסגעשיקט† געוואָרן† מיטוואָך† צו† ≥∞≤ ¨†± געוועזענע† קונים† פֿוןBernard† † Securities Investment† Madoff† L†¨ † האָט† איבערגעגעב­ן† דער† „איניציאַטיוו† אומ≠ צוקערן† די† מיידאָף פֿאָנדן Ɔ די† דורכ≠ שניטלעכע† אויסצאָלונג† קומט† אויס† צו† בערך†≥†מיליאָן† דאָלאַר Æ

„הגם† מיר†זענען† זייער†צופֿרידן† מיטן† פּראָגרעס† אויף† דעם† פֿראָנט ¨† וועלן† מיר† נישט† אויפֿהערן† צו† אַרבעטן† אויפֿצ†ודעקן† די† מיידאָף אַקטיוון† לטובֿת† דעם† 'קונים פֿאָנד' ¨ †האָט† דערקלערט†אירווינג† פּיקאַרד ¨† דער† פֿאַרוואַלטער† פֿון† דער† ליקוו†ידאַציע† פֿון†מיידאָפֿס† פֿירמע Æ

פּיקאַרד† האָט† שוין† צוריקבאַקומען† μπƱ †ביליאָן† דאָלאַר ¨† אָדערμ≥•† †פֿון† דיΣÆ≥† †± ביליאָן¨ † וואָס† ער† גלייבט ¨† איז† פֿאַרלוירן† געגאַנגען† אין† מיידאָפֿס† פּיראַמידן שפּיל ¨† לויט†„רויטערס Æ

איןπ† †≤∞∞האָט† מיידאָף†זיך† דע†רקלערט† שולדיק† אין†±±† שווערע† פֿאַ†רברעכנס† פֿאַר† האָבן† פֿאַבריצירט† אַ† פּראָפֿיט† פֿון† כּמעט† μ†∂ ביליאָן† דאָלאַר¨ † כּדי† צוצוציִען† אינ≠ וועסטאָרןÆ † ער† זיצט† איצט† אין† תּפֿיסה אין†צפֿון קאַראָלייַנע ¨† ווי†טייל† פֿון†אַ μ∞†± יאָריקער†שטראָף Æ

זייַן† פּיראַמידן שפּיל† האָט† שטאַרק אונטערגעגר­אָבן† אַ† צאָל† ייִדישע† פֿי≠ לאַנטראָפּישע† אָרגאַניזאַציעס† און אינווע†סטאָרן ¨† אַרייַנגערעכנט† „הדסה ¨ די† „אלי† וויזעל פֿונדאַציע † און† דער „אַמעריקאַ† נער† ייִדישער† קאָנגרעס Ɔ אין יולי†∞±∞≥†האָט† דער†„אַמעריקאַנער† ייִדי≠ שער†קאָנ† גרעס †אָפּגעשטעלט† ס' רובֿ†פֿון זייַנע† אַקטיוויטעטן¨ † צוליב† אַ† דוחק† פֿון פֿאָנדן¨ † אַרייַנגערעכנט† π∞•† פֿון† דעם ¨ וואָס†ער† האָט†געהאַט† אינוועסטיר­ט†מיט מיי†דאָף ¨† גיט† איבער† די†„דזשערוסאַ† לעם פּאָסט Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.