עמנואל קאַזאַקעוויטש — אַ ייִדישער שרייַבער¨ וואָס איז געוואָר אַ רוסישער קלאַסיקער

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

מיט† פֿופֿציק† יאָר† צוריק ¨† דעם† ≤≥סטן† סעפּטעמבער† π∂≤± ¨† האָט† די† צייַטונג† † „ניו≠ יאָרק† טייַמס“† אָפּגע≠ מערקט†מיט† אַ†נעקראָלאָג† די†פּטירה ¨† אין† עלטער† פֿון† π†¥ יאָר¨ † פֿון† דעם† סאָ†וו עטישן†† שרייַבער† עמנואל† קאַ≠ זאַקעוויטש † Ɔ לייענען† מיר† אין† דעם† נעקראָ†לאָג ¨† אַז† קאַזאַקעוויטש† איז† געבוירן† געוואָרן† † אין† אוקראַ†יִנע ¨† אָבער† האָט† אָפּגעלעבט† † אַ† סך† יאָרן† אין† ביראָ†בי† דזשאַן¨ † וווּ† ער† האָט† גע≠ אַרבעט† און† articles contribute­d†1 † a to† †¨ Yiddish in† them† of† some†† 1newspaper youth† Communist†† ©„ געשריבן† אַרטיק†לען ¨† אייני†קע† פֿון† זיי† אויף† ייִדיש¨ † פֿאַר† אַ† קאָמ† † וניס≠ טישער† יוגנט≠צייַטונג “® Ɔ דאָס† איז¨ † פֿאַר†שטייט† זיך¨ † ניט† ריכטיק† ©דער† נעקראָלאָג† † איז†כּולל† נאָך†אַ† צאָל†נאַ≠ רישקייטן® ¨† ווייַל† קאַזאַקעוויטש† איז† קודם≠כּל† געווען†אַ† ייִדישער†די† כטער¨ † איינער† פֿון† די† סאַמע† הצלחה†ד† יקע† צווישן† די† יונגע† סאָוועטישע† י יִדי≠ שע†פּען≠ מענטשןÆ †זייַנע† ווערק†האָבן† זיך†געדרוקט† ניט†נאָר† אין†צייַטו† נגען¨ † אָבער† אויך† אַרויס† ווי† ביכערÆ † דער† ב†יראָבידזשאַנער† י יִדישער† טע†אַטער† האָט† אויך† אויפֿגעפֿירט† זייַן† פּיעסע† † „מילך† און†האָניק Æ“† אין†זייַן† ליד†„די† ערד¨ †וווּ† איך†בין† גליקלעך“†האָט† ער† געשריבן¨ †אַז† אין†ביראָבידזשאַן† האָט† ער†געזען† ווי … ד ס לטע לק מייַנס וו קסט און קרע טיקט זיך און

גרינט. און כ$ ה ב זיכער פּגעווויגן אין דעם ברויזיקן שפּ ציר, ז ר ט דער געגנט טויג איך, און די געגנט טויג ר מיר. און כ$ ווער ענלעך צו די וועלדער, צו די עלדער, צו דעם טייַך. כ$ ווער, ווי ט די ווייַטן, העלדיש, און ווי ט די ערדן, רייַך.

און† דאָך¨ † כאָטש† קאַזאַקעוויטש† † האָט† געטויגט† פֿאַר† ביראָב†ידזשאַן† און† די† געגנט† האָט† געטויגט† פֿאַר† אים¨ † האָט† ער† זינט† דעם† יאָר† Ππ≥ †± געוווינט†אין† מאָסקוועÆ †אין π¥∞††± האָט† דער† סאָוועטישער† שרייַבער≠פֿאַ† ראיין† אָנגענומען† ווי† מיטגלידער† דרייַ† בי≠ ראָבידזשאַנער† ייִדישע† שרייַבער∫† קאַז † אַקעוויטשן†¨ † בוזי† מילערן† און† ©דעם† ק†ומענדיקן† רעדאַקטאָר† פֿון† דעם†מאָס† קווער†זשורנאַל†„ סאָוועטיש† היימלאַנד † “® † אַהרן† ווערגעליסן­Æ † צו† יענער† צייַט† איז† אין† ביראָב†ידזשאַן† פֿאַ†רבליבן† נאָר† בוזי† מילער¨ † בעת† ווע†רגעליס† איז¨ † ווי† קאַזאַקעוויטש¨ † שוין†ג עווען††אַ† מאָסקווער†תּושבֿ Æ

דערנאָך† איז† געווען† די† מלחמהÆ † ווי† ער† האָט† געשריבן† אין† אַ† קור≠ צער†ביאָגראַפֿיע∫†„ זינט𥱆 †±ביז π¥∂††± האָב† איך† ניט† געהאַט† קיין† מעגלעכ≠ קייט† צו† שרייַבןÆ“† ניט† געקוקט† אויף† זייַן† שלעכטער† ראיה¨ † איז† ער† גע≠ וואָרן† אַן† אויסשפּירער¨ † זיך† אויסגע≠ צייכנט† ווי† אַ† העלדישער† אָפֿיצירÆ † די† מלחמה† האָט† ניט† נאָר† איבערגעריס­ן† † זייַן†ליטעראַרישע† טעטיקייט¨ †זי† האָט† אויך† אָפּגעשטעלט† זייַן† שאַפֿעריש≠ קייט† אויף† י יִדישÆ † ווי† אַ† פּועל≠יוצא ¨† האָט† ער† פֿאַרנומען† אַן† אוניקאַל† אָרט† אין† דער† ליטעראַטור≠געשיכטע†—† אַן† אָרט† פֿון† אַ† מענטשן¨ † וועמענס† ביאָ≠ גראַפֿיע† † באַשטייט† פֿון† צוויי† באַזונ≠ דערע† † חלקים∫†פֿון† אַ†ייִדישן† שרייַבער † ¨† דער†עיקר† דיכטער¨ †פֿאַר† דער†מלחמה† און† אַ† רוסישן† שרייַבער¨ † דער† עיקר† ראָמאַניסט¨ † נאָך† דער† מלחמהÆ † ניט† נאָר†האָט† זיך†געביטן† די†שפּראַך† פֿון† קאַזאַקעוויטשעס† ווערק¨ † עס† זייַנען† אויך†אין† זייַן†פּראָזע† כּמעט†אין† גאַנצן† פֿאַ†רשוווּנדן† די†ייִדישע† העלדןÆ †

זייַן† ערשטער† דערפֿאָלג† אין† דער† רוסישער† ליטעראַטור† איז† גע≠ ק†ומען† אין† קורצן† נאָך† דער† מלחמה¨ † ווען† פֿריִער† אין† דעם† ליטעראַרישן† זשו†רנאַל† „זנאַמיאַ“† און† דערנאָך† אין† אַ† בוך≠פֿאָרעם† האָט† דערשינען† זייַן† ראָמאַן† † „שטערן Æ“† אַזוי† איז† אָנגע≠ רופֿן†געוואָרן† דער†ייִדישער† נוסח†פֿון† דעם† ווערק¨ † בעת† אויף† ייִדיש† האָט† עס† באַקומען† אַן† אַנדער† נאָמען† —† „גרינע† שאָטנס“†—†אַן† אָנוווּנק†אויף† די† כאַקי$ אוניפֿאָרעמס† פֿון† זייַנע† העלדן† —† מיליטערישע† אויסשפּירערÆ † ס, איז¨ † אַגבֿ¨ † ניט† קלאָר† ©יעדנפֿאַלס ¨† איך† בין† ניט†זיכער ®¨ †צי† דער†ייִדישער† טעקסט¨ † „גרינע† שאָטנס“¨† שטעלט† מיט† זיך† פֿאָר† אַ† נוסח¨ † צוגעגרייט† דורך† דעם† מחבר† אַליין¨ † אָדער† עמעצער† האָט† עס† איבערגעזעצ­ט† אויף† ייִדישÆ † אַזוי† צי† אַזוי¨ † אָבער† דער† רוסישער† נוסח† בלייַבט†נאָך† אַלץ†גאַנץ† פּאָפּולער¨ †און† צוויי†פֿילמען† זייַנען†געמאַכט† געוואָרן† † אויפֿן†יסוד† פֿון†דעם† דאָזיקן†ווערק Ɔ

אַנדערע† זייַנע† ווערק† האָט† מען† אויך† ברייט† געלייענטÆ † אין† די† יאָרן† נאָך†סטאַלינס† טויט¨ †בעת† דער†אַזוי† גע≠ רופֿענער†אידעאָלאָגישער†„ אָדליהע“¨† האָט† קאַזאַקעוויטש† געשפּילט† אַן† אָנגעזעענע† ראָלע† אין† דער† ליטע≠ ראַרישער† סבֿיבֿה¨ † וועלכע† האָט† דע≠ מאָלט† געזוכט† איר† אָרט† אין† דער איבע†רגעניצעווע­טער† סאָוועטי†שער געזעלשאַפֿט † Ɔ קיין†דיסידענט† איז†ער ניט† געוואָרן Ɔ ווי† אַ† סך† מענטשן† פֿון זייַן† דור ¨† האָט† ער† געפֿונען† פֿאַר† זיך אַ† נחמה† אין† לעניניזם ª† דאָס† הייסט ¨ אין† גלייבן† אַז† סטאַלין† האָט† פֿאַר≠ קריפּלט† לענינס† אידעען ¨† און† איצט איז† געקומען† די† צייַט† זיך† אומקערן צום† אמתן† שורש Ɔ לענין¨ † ווי† אַ† גע≠ ניאַלע† און† גלייַכצייַטיק† מענטשלע≠ כע† פֿיגור ¨† האָט† זיך† באַוויזן† אין† זייַן שאַפֿונג † Ɔ

אין† קאַזאַקעוויטשעס† פּריוואַטע † פּאַפּירן¨ † אייניקע† פֿון† וועלכע† זייַנען פֿאַרעפֿנטלעכט†געוואָרן† אין ππ∞†± ¨† זעט מען¨ † אַז† ייִדישע† פּראָבלעמען† האָבן אים†פֿון† דעסטוועגן†ניט† אויפֿגעהערט † צו† אינטערעסיר­ן ¨† בפֿרט† אין† דעם לעצטן† יאָר† פֿון† זייַן† לעבן ¨† ווען† ער איז† שוין† געווען† ערנסט† קראַנק Ɔ אין דעצעמבערπ∂±† †± האָט† ער† פֿאַ†רשריבן זייַנע† מחשבֿות† וועגן† אַ† נייַ† פּראָזע≠ † ווערק¨ † וואָס† ער† האָט† געוואָלט†„אָנ≠ רופֿן† ’ראַבינאָוויטש‘† —† אַ† פֿאַמיליע≠ נאָמען † ¨† פֿאַרשפּרייט†אין† די†אַנע† קדאָטן וועגן† י יִדן ¨† אָפֿט† מאָל† אַנטיסעמיטי≠ שע†—†און† פֿירן†דעם† שמועס†אין† נאָ≠ מען† פֿון† דעם† דאָזיקן† גאָר† ניט† קיין אַנעקדאָטישן¨ † נאָר† טראַגישן† פּע†רסאָ≠ נאַזש¨ † וואָס† פֿילט† טיף† און† האָט† ליב רו†סלאַנד† און† דעם† רוס ¨† אָבער† ניט שטע†נדיק† געניסט† ער† פֿון† ענטפֿער≠ † געפֿילןÆ“

די† קרענק† האָט† אים† ניט† געגעבן † דעם†שאַנס† צו†רעאַליזירן† דעם†פּלאַן Æ וואָס† שייך† די† ראַבינאָוויטשעס ¨† ווי עס† האָט† זיי† קורץ† כאַראַקטער†יזירט קאַזאַקעוויטש † ¨† בלייַבן†זיי† אַ†פֿענ אָמען† פֿון†איצטיקן† רוסישן†לעבן Æ

עמנואל ק ז קעוויטש

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.