סטרוטשקעס מיט עפּל עסיק

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

אָט† איז† אַ† שיין¨ † געשמאַק† בייַ געריכט† פֿאַר†אייַער† סוכּות מאָלצייַטÆ †אויב† איר†ווילט ¨† קענט† איר† פֿאַרבייַטן† די† סטרוטשקעס† מיט† דינע†רעפֿטלעך† מערן†אָדער† פּאַסטערנאַקÆ שפּריצבוימל ≥†פֿונט †© π±∞† גראַם® †סטרוטשקעס ¥† לעפֿל†עפּל עסיק ≥† לעפֿל†איילבערט בוימל ≥†לעפֿעלעך† האָניק Ø≤†± לעפֿעלע†גראָבער† זאַלץ Ø≤†± טעפּל†מאַנדל רעפֿטלעך

הייצט† אָן† דעם† אויוון† ביז† ∞∞¥† גראַד† ©†≤∞¥ צעלזיוס® Ɔ באַשפּריצט† אַ† גרויסן† בעקן† מיט†שפּריצבוימל Æ

ברעכט† אָדער† שנייַדט† אָפּ† די† עקן† פֿון† די†סטרוטשקעס Ɔ מישט†צונויף† אין†אַ† שיסל† דעם† עסיק¨ † איילבערט בוימל¨ † האָניק† און† זאַלץ¨ †און† דערנאָך†מישט† עס†צונויף† מיט†די† סטרוטשקעסÆ † צעשפּרייט† די† סטרוטשקעס† אינעם†בעקן Æ

בראָט† די† סטרוטשקעס† אין† אויווןΠ† ±∞ מינוט¨ † ביז† זיי† ווערן† אַ† ביסל† ווייכערÆ † שיט† זיי† אַרייַן† אין† אַ† טאַץ¨ † און† באַשיט† זיי† מיט† די†מאַנדל רעפֿטלעך Æ

Kauftheil) Henry(

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.