”סוּ עניר“אינע( טעאַטער פֿו באר שבֿע אונטערנעמו­נגען טער, ישׂשׂראל: מוזיק, טע

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS -

©ישׂראל ® פּעסיע פּאָרטנוי

ספּעציעל רן „ רווערטס“ זאָלן† דאָך† ליב† באַקומען† די† זי†נג ערין†¨ און†ער† דערגר8 כט†עס Æ

ראַמאַ† מעסינגער¨ † פֿלאָרענס¨ † איז אַן†אָ† נגענעמע†אָנ 4עזנה 8ט† א7 ף†דער בינע† מיט† איר† פֿייַנער† באַנעמונג און† מיטן† חן† 4אָס† שטראַלט† אַר7 ס פֿון† אירÆ † אין† דער† לעצטער† סצ†ענע זינגט†זי† מיט†איר† נאַטירלעכער†שטים דעם†„אַ 4ע† מאַריִאַ“†פֿון† גונאָÆ †נאָך† אַ באַ4 ייַז¨ † אַז† זי† איז† אַ† גוטע† זינגערין און†אַ† פֿעיִקע†אַקטריסע Æ

מאָלי† שולמאַן† זינגט¨ † שפּילט טע†אַטער† און† שפּילט† א7 סע†רגע≠ 48 נטלעך† † פּיאַנעÆ † בל7 ז† בייַם† סוף פֿון† דער† פֿאָרשטעלונג† באַ4 ייַזט† זיך פֿון† הי†נטער† די† קוליסן† עלאַד† אַדאַר¨ דער† פּיאַניסט † ¨† 4אָס† האָט† 4ירקלעך געשפּילט † Ɔ מע† מוז† באַצ † 8כענען† די קינסטלעריש­ע† † דעקאָראַציע† און† די אומצאָליקע† † קאָסטיומען¨ †וואָס† ס/ האָט צ†וג עטראַכט†† די† קינסטלערין† נעטאַ האַקערÆ אמתע די†

8לט† „סוּ 4עניר“† דערצ געשיכטע† פֿון† דער† שרעקלעכער† זינ≠ גערין† פֿלאָרענס† פֿאָ†סטער *דזשענ≠ קינס¨ † 4עלכע† איז† פֿאַרבעטן† גע †4 אָרן א7 פֿצוטרעטן† אין† דעם† מיוח†סדיקן „קאַ† רנעגי† האָל“¨† אין† ניו* יאָרקª † דאָס איז† גע4 ען† איר† לעצטער† א7 פֿטריט†Æ זי†איז† געשטאָרבן†אַ† קורצע†צייַט† נאָך דעם¨ †צו† אירעΣ∂† †יאָר Æ זייַנען† † אַ† פּועל* יוצא† פֿון† דעם† פֿאַקט¨ † אַז† זי† הערט† די† קלאַנגען† בל7 ז† פֿון† איר† אינערלע†כק 8ט† און† נישט† 4י† הייַנט¨ †4 ען†מ /באַנוצט† זיך†מיט† הער* אַפּאַראַטן† 4אָס† מע† פּאַסט† צו† צו† די† א7 ערן† פֿון† די† זינגערס† בעתן† קאָנ≠ צערטÆ

4ען† זי† באַגעגנט† צום† ערשטן† מאָל† דעם† אַרבעטסלאָזן† פּיאַניסט† קאָ†סמע† מאַקמון† און† זי† שלאָגט† אים† פֿאָר†צו† געבן†איר† לעקציעס†און† שפּע≠ טער† א7 ך† צו† באַגל8 טן† זי† אין† אירע† קאָ†נצערטן†—† באַל8 דיקט† ער† זיך† און† נעמט†נישט† אָן†דעם† פֿאָרשלאָגÆ †אָבער† דאָס† געלט† פֿאַ†רענטפֿערט† אַלץÆ † די† פֿאַ†רמע† גלעכע † ¨† ש7 ן†נישט *יונגע ¨† פֿר7 † איבע†רצייַגט† אים† און† שפּעטער† פֿאַר≠ בינדט† זיך† צווישן† זיי† אַ† 4אַרעמער† געפֿיל † ¨† און†ער† טוט†אַלץ ¨† כּדי†זי† זאָל† מצליח† זייַןÆ † רי†כטיק ¨† איבערצובייַטן† איר†די† שטים†קען† ער†נישט ¨† נאָר†דורך† זייַן†שפּילן† פּרוּ4 ט†ער† פֿאַ†רדעקן† אַלע† חסר†ונות† און† בעיקר¨ † דעם† פֿאַלשן† געזאַנג† אירןÆ † די† סצענעס¨ † 4וּ† מאָלי† דע†רצ 8לט† די† צ†וש 7ערן† אַלץ† 4אָס† ס/ קומט†פֿאָר† הינטער†די† ק†וליסן ¨† פֿאַר≠ 4אַנ דלען†† זיך† אין† אַן† א7 סנעמלעכער† † פֿאַ†ר4 ייַלונג††צ 4ישן† א8 ן†ליד† און†דעם† אַ†נדערן Ɔ ער† איז† דער† פֿאַרבי†נדונגס * פֿאָדעם† † צ4 ישן†די† פֿאַרש8 דענע†סצע≠ נעס† און† שפּאָרט† נישט† ק8 ן† מי† מיר† דאָס¨ † 4אָס† פֿלאָרענס† האָט† גע4 אָלט† 4ייַזן Ɔ איר† א8 דלק8 ט† און† אירע† גו≠ טע†מ אַנירן††דערל 7בן† נישט†אַנדערש† 4י† אַר7 ס4 ייַזן† צו† איר† עמפּאַטיעÆ † די† נישט* האַרמאָנישע† קלאַ†נגען† און† איר† אַבסאָלוטער† מאַנגל† אין† ריטעם† סך† געפֿילן† פֿון† מענטשלעכק † 8ט ¨† 4י† עס†באַ 4ייַזן† דאָ†די† צ4 8† ש7 שפּ†ילער ¨† מאָלי† שולמאַן¨ † ווי† אַ† קאָמפּאָז†יטאָר† און† דער† זינגערינס† פּיאַנע* באַגל8 ≠ טער† און† א7 ך† דער† נאַראַטאָר¨ † בעת† ראַמאַ†מעסינגער† שטעלט†פֿאָר† בל7 ז†

די† לעבנס* געשיכטע† פֿון† פֿלאָרענס† † פֿאָ†סטער *דזשע† נקינס† ©Π Π∂π¥¥—± ±® † האָט† באַגייַ†סטערט† דעם†ענגליש *אַמעריק אַנער††דראַ≠ מאַטורג† † סטי4 ן† טעמפּערלי† צו† שאַפֿן† איןμ† †≤∞∞ די† פּיעסע†„סוּ≠ 4עניר Æ“† 4יר קלעך†¨ † איז† עס† אים† געלונגען†ערשט† ב ייַם†דריטן† מאָל¨ † ביז† ער† האָט† א7 סגעפֿ†ורעמט† די† פּיעסע†אַז 7¨ †אַז† זי†זאָל† דע†רגר 8כן† דעם† גרעסטן† דערפֿאָלג∫† קודם¨ † אין† די† פֿאַרא8 ניקטע† שטאַטן† —† און† נאָך† דעם†—† איבער† דער† 4עלט Æ

דער† רעזשיסאָר† ניר† ארז† ©ערז ®† האָט† זיך† אונטערגענו­מען† א7 פֿצ†ופֿירן†„ סוּ4 עניר“¨† 4אָס† איז† 4ייַט† צו† זייַן† אַ† גע4 8נטל עכע†† פּיעסע¨ † און† צו† מאָל† דער4 עקט† זיך†אַפֿילו† די†עטישע† פֿראַגע∫† † איז† עס† טאַקע† לעגיטים† אָפּצ†ולאַכן ¨† אַפֿילו† אין† טעאַטער¨ † פֿון† אַ† פֿי≠ זישן†חסרון ø† לאָמיר† † א7 פֿקלערן††פֿריִער† 4עגן† 4אָס† עס†האַנדלט† זיך†דאָ Ɔ דער† געלעכטער†פֿון† פֿאַלצעט†און† די†ק 4י≠ טשערייַען¨ †צו† 4עלכע† עס†דע† רגר8 כט† די†שטים† פֿון†דער† זינגערין†פֿל אָרענס†† 4ערט† אין†דעם† פֿאַל†באַגל 8ט† מיט†אַ†

ר מ מעסינגער און מ לי שולמ ן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.