„זעקס מיליאָ או א+ נער“

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS -

(סוף ון זייַט 14( מוחל† זייַן† אָס† ער† האָט† זיך† געלאָזט† צורעדן† צו† אַזאַ† א ספֿלוגÆ † ער† ב זערט† זיך† כּסדר¨ † און† גיט† צו† אַז† עס† אָלט† בעסער† גע ען† פֿאַר† אַזאַ† געל†יט ענעם†† מענטשן† י† דער† טאַטע† בכלל† נישט† ניצול† צו† ערן ¨† בעסער†אומקומען† אין†יענע† באַדינגונ≠ געןÆ † ערשטנס¨ † אָס† פֿאַר† אַ† טאַטעס† און† מאַמעס† † האָבן† ש ן† געקענט† זייַן† די† געראַטע עטע† ייִדן¨ † און† קענען† פֿונקציאָנירן† און† א פֿכאָ ען† ז ערע†† קינדער†אין† נאָרמאַלע†באַדינגונגען ø

די† ש עסטער† האַלט† אין† א ן† לאַכןÆ † איר† ספּאַזמאַטיש† געלעכטער† ג ט† א ף† די† נער ןÆ † זי† יל† אַלץ† פֿאַר ישן¨ † פֿאַרדעקן¨ † און† נעמען† זיך† צו†דער† אַכילהÆ

און† איך† טראַכט† בייַ† זיךÆ † ייִדן קר ן¨ †אַן† עם הספֿר¨ †אַן† א סדער לט† פֿאָלק¨ † האָבן† א פֿגעשטעלט†† אַזעלכע† דורות† אָס† פֿאַרמאָגן† נישט† ק ן† ייִדיש†בלוט† אין†די† אָדערן¨ †ש ן†אָפּ≠ גערעדט†פֿון† אַ†ייִדיש† האַרץÆ † י†נעמט† דאָס†אַזאַ† ייִדיש פֿאָלק¨ †סייַ† אין†ישׂראל† און† סייַ† דאָ† אין† אַמעריקע¨ † קאָרמעט† דורות† מיט† דחקות† לגבי† אַזאַ† טייַער† פֿאָלק† י†מיר† האָבן†געזאָלט† זייַןÆ †אַן† אַתּה†בחרתּנו פֿאָלק ¨† אַן†א סטערליש† פֿאָלק†מיט† אַז †פֿיל† פּגמים¨ †אַז †פֿיל† פּוסטק טÆ † איז† א ב† היטלער† האָט† נישט† באַ יזן† אומצוברע†נגען† עם ישׂראל¨ †טוען† מיר†זייַן† אַרבעט†סייַ† אין† ישׂראל†און† סייַ†אין† די†תּפֿוצות Æ

אפֿשר† איז† דער† חורבן† שולדיק† אין† אונדזער† † אומגליק† לדור דורות¨ † אפֿשר† ישׂראל† אָס† איז† אַ עק† א ף† פֿאַלשע† עגן ¨† אפֿשר† אַמעריקע† מיט† איר† ערזאַץ ייִדישער† קולטור¨ † איך† ה ב†נישט† אָן†צו† יסן Ɔ א ן†זאַך† ס† איך†יאָ Ɔ ס1 ט ג†נישט Æ

איך†רעד† אייַך†צו† צו†ג ן† זען†דעם† פֿילם†„זעקס† מיליאָן†און† א נערÆ “

עס†עפֿנט† זיך†אין† לינקאָלן פּלאַזאַ סינ†עמאַס† דעם† Π≤ סטן† סעפּטעמבערÆ † און†דוד† פֿ†ישערן† קומט†באמת† אַ† שר כּוח†פֿאַרן† צ ינגען†ז ייַנע††ברידער† און† שוועסטער† צו† ג ן† אין† די† שליאַכן† פֿון† ז ער† טאַטנס† יסורים עג Ɔ אפֿשר† עט† עס† סייַ† די† ישׂראלים† און† סייַ† די† אַמעריקאַנער† † ייִדן†א פֿשטאָפּן††די† קעפּÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.