אַכט בריוועלע& אַרייַנצולייג אי מיטאָג קעסטל

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

ווען† איר† גרייט† צו† אייַער† קינדס† מיטאָג¨ † וועט† איר† ברענגען† אַ† שמייכל† צו† זייַן† פּנים¨ † ווען†איר† לייגט†אויך† אַרייַן†פֿון† צייַט†צו† צייַט†אַ† בריוועלע†אָדער† חן$ אָביעקט†אין† מיטאָג$ קעסטלÆ † אָט†זענען† עטלעכע†שעפֿערישע† געדאַנקען∫

±® † שרייַבט† אָן† אויף† אַ† סע†רוויעטקע† אַ† חכמהלע¨ †וואָס† איר†האָט† לעצטנס†געהערט† אָדער† געלייענטÆ † איר† קענט† אויך† צייכענען† אַ† קאָמיש† בילדעלע¨ †וואָס† אילוסטרירט†דעם† וויץÆ †למשל∫†

פֿראַגע∫†וואָס† פֿאַר†אַ† שאלה†קען† אַ†מענטש† פֿרעגן†טאָג† און†נאַכט ¨† באַקומען†יעדעס† מאָל†אַן† אַנדערן†ענטפֿער ¨† און†דאָך† זענען†אַלע† ענטפֿערס† ריכטיקø † ענטפֿער∫†„וויפֿל† האַלט†דער† זייגערø # ≤® †קויפֿט† אַ†ביכל† פֿון†קורצע† קעסטל$ רעטענישן† פֿאַר† קינדערª † שנייַדט† אויס† אַ† רעטעניש† מיט† אַ† בלייַער†און† גיט†עס† אַרייַן†אין† מיטאָג$ קעסטלÆ

≥® † לייגט† אַרייַן† אַ† זאַך¨ † וואָס† שפּיגלט† אָפּ† אַן† אַקטיוויטעט†פּלאַנירט† אויף†יענעם† טאָגª †ווי ¨† למשל¨ † אַ†פּיצעלע† פֿוסבאָל¨ †אויב† ער†גייט† שפּילן†פֿו† סבאָל† מיט†זייַנע† פֿרייַנד¨ †אָדער† אַ†בילד† פֿון†אַ† פּיצע$ פּייַ† אויב†ער† גייט†עסן† פּיצע†מיטן† זיידן†שפּעטער Æ

¥® † פּאַקט† אייַן† אַ† חנעוודיקע† פֿאָטאָגראַפֿיע† פֿון† עמעצן† וואָס† ער† קען¨ † ווי¨ † למשל¨ † אַ† בילד† פֿון†זייַן† שוועסטערל†ווי† זי†ליגט† פֿאַרדעקט†מיט† זאַמד†ביזן† האַלדזÆ

μ® † שטעלט† אַ† פֿראַגע† וועגן† אַ† טעמע¨ † וואָס† פֿאַראינטערעסי­רט† אים¨ † אָבער† וואָס† איז† נישט† אַזוי† גרינג† צו† ענטפֿערן∫†„וואָס† איז† דער† טייַערסטער†בריליאַנט† אויף†דער† וועלט# ø† אָדער† „וועלכע† חיה†האָט† דאָס†בעסטע† געהערø #

∂® † שעמט† זיך† נישט† פֿון† צייַט† צו† צייַט† צו† לויבן† אייַער† קינד∫† „דו† פּאַסט† אויף† אַזוי† שיין† אויף† דער† קאַץ# † אָדער†„דו† העלפֿסט† שיין† דייַן† ברודערל†מיט† זייַן†היימאַרבעט #Æ †יעדער† איינער† האָט†ליב† ווען†מע† שאַצט†אָפּ† זייַנע†פֿעיִקייטן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.