„פֿאָלקסבינע ' סעזאָ הייבט זי& אָ — „דאָס גאָלדענע לאַנד'

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

פֿונעםΠ† ≤סטן† ביזן†≥טן† דעצעמבער† † ≥±∞≥† וועט† „דער† לאַנדישער† ייִדיש$ טעאַטער† פֿאָלקסבינע# † פֿאָרשטעלן† דעם† מוזיקאַלישן† ספּעקטאַקל† „דאָס† גאָלדענע†לאַנד #† ¸Land Golden†The† ˛¨ † געשאַפֿן†פֿון† זלמן†מלאָטעק† און†משה† ראָזענפֿעלדÆ †ברייַנע† וואַסערמאַן†וועט† רעזשיסירן† די† פּיעסע¨ † אין† וועלכער† מע†שפּילט† אויף†ענגליש† און†ייִדיש Æ

„דאָס† גאָלדענע† לאַנד# † האָט† מען† צו†ערשט† געשפּילט†מיט† יאָרן†צוריק ¨† און† די† פֿאָרשטעלונג† ברענגט† מען† צוריק†קיין† ניו$ יאָרקÆ †אין† דעם†מיוזיקל† הערט† מען† די† פּאָפּולערע† ייִדישע† לידער† פֿון† די† אימיגראַנטן† אויף† דער† איסט$ סייַדª †די† איבערלעבונ­גען†פֿונעם† ערשטן†דור† אין†אַמעריקע† ווערט†דורך† זיי† דערציילטÆ † די† פֿאָרשטעלונגען† וועלן†פֿאָרקומען† אינעםPer≠† Baruch† CenterArts† forming†† אין†מאַנהעטן Æ

יעדן† זונטיק¨ † †±≤∫≥∞ בייַ† טאָג¨ † וועט† די† „פֿאָלקסבינע #† פֿאָרשטעלן† „אַ† קאַווע† און† שמועס# † אַ† שעה† פֿאַר† דער† אויפֿפֿירונג† פֿון†„דאָס† גאָלדענע† לאַנד# Ɔ דעם† ±±טן† נאָוועמבער† וועט† אויפֿטרעטן† דער† אַקטיאָר† פֿייַוויש† פֿינקעלª † דעם† Π± טן† נאָוועמבער† —† הרבֿ†יוסף† טעלושקין † ª† דעםμ† ≤סטן† נאָ≠ וועמבער† † —† דער† מבֿין† פֿון† ייִדישע† אימ†יגראַ† נטישע† ל†ידער ¨† פּראָפֿ+ † מאַרק† סלאָביןª †דעם†≥ טן†ד עצעמבער†—††מאַרק† רוס† פֿעדערמאַן¨ † יורש† פֿונעם† דע≠ ליקאַטעסן$ געשעפֿט† „ראָס† און† טעכ≠ טער# Æμ† †¥מינוט† פֿאַר†דער† פֿאָ†רשטע≠ לונג† וועט† אַ† ייִדיש$ לערער† † לערנען† מיטן†עולם† אַ†ביסל† ייִדישÆ

„די† פֿאָלקסבינע# †האָט† אויך†אַנאָנ≠ סירט†וואָס† מע†וועט† אויפֿפֿירן†אינעם† פֿרילינג$ סעזאָן¨ † †≤∞±≥ †— „די† מגילה† פֿון† איציק† מאַנגער# ¨† רעזשיסירט† פֿון† מאָטל†דידנער Ɔ די†„מגליה #† וועט†מען† שפּילן† פֿונעם†±≥סטן† אַפּריל† ביזןμ† טן† מייַÆ

צו† לייענען† וועגן† דער† גאַנצער† „פֿאָלקסבינע #$ פּראָגראַם†במשך† פֿונעם† ≥±∞≥ $≤ ±∞≥† סעזאָן¨ † גיט† אַ† קוק† אויף† זייער†וועבזייַטל∫

wwwÆnation­alyiddisht­heaterÆorg אָדער†קלינגט∫†∞≥±≥ $≤ ±≥$ ≥±≥

Kreisberg Gonzalez- Rebecca Credit:

ברייַנע וו סערמ ן, די עקזעקוטיוו" דירעקט רין ון דער „ לקסבינע‟, מיט זלמן מל טעק, דער קינסטלעריש­ער רעזשיס ר.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.