ייִדישע קולטור אוצרות אי דער ניו יאָרקער שטאָטישער ביבליאָטעק

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

אין† אַ† נייַעם† אַלבאָם† וועגן† דער† געשיכטע† פֿון† די† ייִדן† אין† אַמעריקע† צונויפֿגעשטעלט† אויפֿן† סמך† פֿון† די† מאַטעריאַלן† אין† דער† ניו $יאָרקער† שט†אָטישער† ביבליאָטעק † in Jews† Amsterdam New† From† America∫† StageYiddi­sh† the†to† †קען† מען†לייע≠ נען† אַ† שיין† אילוסטרירט­ן† קאַפּיטל† וועגן†דער† ייִדישער†פּאָפּולערער† קול≠ טורÆ † מע† ווייסט† שוין† לאַנג ¨† אַז† די† „דורות $דיוויזיע #† פֿון†דער† ביבליאָטעק† פֿאַרמאָגט† אַן† אוצר† פֿון† מאַטעריאַלן† וואָס†שייך† ייִדיש ¨† און†אין† דער†נייַער† זאַמלונג†זעט† מען†מוסטערן† פֿון†דעם† עשירותÆ

די†באַשרייַבונג† פֿון†די† מאַטעריאַלן† אין† דער† ביבליאָטעק† דערמאָנ ט μΣ† צייַטונגען† אויף† ייִדיש ¨† צענדליקער† זשורנאַלן¨ † און† הונדערטער† אַנדערע† אַמעריקאַנער† צייַטשריפֿטן ¨† ווי† „די† ייִדישע† בעקערס† שטימע #† און†„דער† ייִדישער† פֿאַרמער #Æ † די† ביבליאָטעק† האָט† אַ† וויכטיקע† זאַמלונג† פֿון† מוזיק† ©דער† עיקר ¨† געדרוקטע† געזאַנג $ בויגנס® ¨† און†טעאַטער Ɔ אין†דער†„ טאָ≠ מאַשעווסקי$ זאַמלונג# †ליגן† זייַנע†אָרי≠ גינעלע† סקריפּטן ¨† ווי† אויך† זעלטענע† אַפֿישןÆ †פֿאַרשטייט† זיך ¨† אַז†די† הויפּט $ זאַמלונג† באַשטייט† פֿון† ביכער ¨† און† אינעם†אַלבאָם† זעט†מען† אַן†אַלט† ביכל פֿון†דער† ניו $אָרקער† שרייַבערין†מרים קאַרפּילאָוו¨ †וואָס† האָט†באַשריבן† דעם מצבֿ† פֿון† דער† ייִדישער† פֿרוי† אויף דער†איסט $סייַד Ɔ אירע†ראָמאַנען† האָט מען† געדרוקט† קאַפּיטלעכווייַז† אין די† טאָג $צייַטונגען ¨† אָבער† זיי† זענען זעלטן†געדרוקט† געוואָרן†אין† אַ†בוך $ פֿאָרעםÆ

די† ייִדישע† זינגערין† און† אַקט≠ ריסע† מרים $חיה† סגל† אַרבעט† ווי† אַ ביבליאָטעקערין† אין† דער† „דורות $ דיוויזיע# †בייַ† דער†ניו $יאָרקער† שטאָ≠ טישער† ביבליאָטעק† און† זי† האָט געהאָלפֿן† † צוזאַמענשטעלן† די† ייִדיש $ מאַטעריאַלן † Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.