די בעטלערי ון ' רהם רייזען

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

זי† אַליין¨ † די† בעטלערין¨ † האָט† געקאָנט† טאָן† מיט† איר† פּנים† וואָס† זי† האָט†געוואָלט∫† פֿאַרקרימען†עס† מיט†אַ† געבעט¨ †אויסגלאָצן† די†אויגן† מיט† דער†גרעסטער† פֿאַרצווייפֿלונג¨ †און† אויב†מען† דאַרף†נייטיק†—† קאָן†זי† גיסן† מיט† טרערן† אויךÆÆÆ † אָבער† דאָס† אָנדערהאַלבן יעריק† קינד† אויף† די† הענט† איז†אַ† לא יוצלח¨ †טויג† גאָר†נישט† צו†דער† אַרבעטÆ †אַ† ממזר†אַ† קינד†דאָס† איז∫†ליגט† בייַ†איר† אויף†די† הענט†און† לאַכטÆÆÆ

אמת¨ †דאָס† קינד†איז† נישט†שולדיק Ɔ עס†איז† זייער†אַ† שיינער†זומערדיקער† טאָגÆ †גאַנצע† סנאָפּעס†שטראַלן† פֿאַלן†אויפֿן† קינדס†פּנימל Ɔ עס†געפֿעלט† אים† שטאַרק†די† וואַרעמקייט¨ †די† ליכטיקייטÆÆÆ †ער† טאַנצט†ממש† פֿאַר†נחת† אין† דער†בעטלערינס† הענטÆÆ —†אַ† שׂימחה†אויפֿן† ממזר°†—†בייזערט† זי†זיך† און†גיט† אים†אַ† קניפּÆÆÆ אָבער†דאָס† קינד†זאָל† זיך†כאָטש† אַ†קרים† טאָןÆÆ° †אָט† איז†דורכגעפֿאָרן† אַ† טראַמווייַª † דער† טראַמווייַ† קלינגט¨ † קלינגט¨ † און† דאָס† קינד† הירזשעט† פֿאַר†גליק ÆÆÆ

—† עס† זעט† גאָר† נישט† אויס† ווי† אַן† אָרעם† קינד°† —† עסט† זיך† די† בעטלעריןÆÆÆ

און†אין† האַרצן†טראַכט† זי¨ †אַז† עס†פֿעלט† אים†טאַקע† גאָרנישט ÆÆƆ זייַן† מאַמע¨ †בייַ† וועמען†זי† באָרגט†דאָס† קינד†אויף† עטלעכע†שעה ¨† קיכלט†עס† און†פּיעשטשעט† עסÆÆÆ

—† אויסקרענקען† זאָל† זי† דאָס† געלט¨ † וואָס† איך† גיב† איר† פֿאַר† אים°†—† שעלט†זי† פֿאַר†כּעס ¨† ווען†דאָס† קינד†צעלאַכט† זיך†פֿון† עפּעס†אַ† זאַך¨ †וואָס† געפֿעלט†אים† אויף†דער† גאַסÆÆÆ

זי†האָט† אַמאָל†געהאַט† אַן†אייגן† קינד¨ †—†דערמאָנט† זי†זיך ¨†—† דאָס†איז† געווען†טאַקע† גאָלדª †שטענדיק† האָט†עס† געוויינט†און† געקרימט†זיך ¨† ווער† עס†פֿלעגט† דורכגיין¨ †פֿלעגט† דורכגענומען†ווערן† פֿאַר†רחמנות Ɔ זי†פֿלעגט† מאַכן†גאָלד† מיט†אים Ɔ נעמט†עס ¨† נעבעך¨ †און† שטאַרבט†אָפּ ÆÆÆ

און† בייַ† דער† דאָזיקער† דערינערונג† צעוויינט† זי† זיך† מיט† אמתע† טרערןª † דאָס† פֿרעמדע† קינד† קוקט† זי† אָן† פֿאַרחידושט† און† ווייסט† נישט¨ † וואָס† זאָל† דאָס† באַטייַטןÆ † אָבער† אירע† טרערן† האַלטן† נישט† לאַנג† זייַן† אויפֿמערקזאַמקייט∫† עס† איז† דורכגעפֿאָרן† אַ† גרויסער† וואָגן¨ † געשפּאַנט† אין†צוויי† פֿערדÆ †דאָס† קינד†ווערט† מלא שׂימחה¨ †שפּרינגט† אַרום†אין† דער† בעטלערינס†הענט† און†רייַסט† זיך†צו† די†צוויי† גרויסע¨ †שוואַרצע† פֿערדÆÆÆ

ונעם בוך „געז מלטע שרי טן‟, ניו י רק, 1933

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.