שפּינאַט או נאַהיט מיט שפּיגל אייער

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

געוויינטלעך† אַסאָציִיִרט† מען† אַ† שפּיגל איי† ©up side†sunny† ®† מיט†פֿרישטיק ¨† אָבער† דאָ† דינט† עס† ווי† דער† פּראָטעיִן† פֿון† אַ† ווע≠ געטאַרישן† הויפּט געריכט¨ † וואָס† איר† קענט† דערלאַנגען†צו† מיטאָג†אָדער† וועטשערעÆ

גערייכערטע†פּאַפּריקע† געפֿינט†מען† אין† ס% רובֿ† שפּייַזקראָמעןÆ † דער† רעצעפּט† גילט† פֿאַר†פֿיר† מענטשןÆ μ† לעפֿל†איילבערט בוימל ¥† ציינדלעך†קנאָבל ¨† אין†דינע† רעפֿטלעך Π† טעפּלעך†שפּינאַט ¨† צעשניטן זאַלץ† און† שוואַרצער† פֿעפֿער¨ † לויט† אייַער†געשמאַק ±†טעפּל† צעשניטענע†ציבעלע ±† לעפֿעלע†קעמיניק קערעלעך Ø¥†± לעפֿעלע†גערייכערטע† פּאַפּריקע ≥†פּושקעס †© †¥טעפּלעך ®† נאַהיט ©chickpeas ®¨ †אָפּגעשווענקט μ† צעהאַקטע†פּאָמידאָרן† פֿון†אַ† פּושקע ≤†טעפּלעך† יויך ¥†אייער

הייצט† אָן†±† לעפֿל† בוימל† אין† אַ† גרויסן† טאָפּ† איבער† אַ† מיטעלן† פֿייַערÆ † מישט† אַרייַן† אַ†פֿערטל† פֿונעם†קנאָבל† ביז†ס %ווערט† גאָלדן ברוין¨ † ± †≤ מינוטª † דערנאָך†—†דעם† שפּינאַט¨ † זאַלץ† און† פֿעפֿער¨ † ביז† דער† שפּינאַט† ווערט† ווייך¨ †≤ †≥ מינוטÆ †גיט† דאָס†געמיש† אַרייַן†אין† אַ†שיסל ¨† און†ווישט† אָפּ†דעם† טאָפּÆ

הייצט† אָן†≥† לעפֿל† בוימל† אינעם† זעלבן† טאָפּÆ †מישט† אַרייַן†די† ציבעלע†און† איבעריקן† קנאָבל†≤ ¥†מינוט Æ

מישט† אַרייַן† די† קעמיניק קערעלעך† און† פּאַפּריקע†± ≥† מינוט¨ † ביז† די† קערעלעך† ברוינען†זיך† צוÆ †מישט† אַרייַן†די† נאַהיט†און† פּאָמידאָרן†ביז† די†נאַהיט† ברוינט†זיך† צו¨ Π† ±∞ מינוטÆ † גיסט† אַרייַן† דעם† יויך¨ † און† העכערט† דאָס†פֿייַער† ביז†די† יויך†זידט Ɔ פֿאַרקלענערט† דאָס†פֿייַער ¨† דעקט†צו† דעם†טאָפּ† און†לאָזט† עס† מליִעןÆ † צעקוועטשט† אַ† טייל† פֿונעם† נאַהיט† און† קאָכט¨ † ביז† עס† ווערט† פֿונעם† יויך† אַ† געדיכטער† סאָוסÆ † גיט† אַרייַן† דעם† שפּינאַט† און†קאָכט† נאָךΠ† †מינוט Æ

הייצט† ≥† לעפֿל† בוימל† אין† אַ† גרויסער† פּאַטעלניעÆ †צעקלאַפּט† די†אייער† גאַנצערהייט† אין† דער† פּאַטעלניע¨ † און† קאָכט† זיי† ביז† די† עקן†ברוינען† זיך†צו Æ

צעטיילט† דעם† שפּינאַט נאַהיט† געמיש† אין†¥† שיסלעך† און† באַצירט† יעדע† פּאָרציע† מיט†אַ† שפּיגל אייÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.