פֿעסטיוואַל פֿו ייִדישע ביכער אי קעשענעוו

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

שוין†דאָס†∂± טע†מאָל† פֿירט†דורך† דער† קולטור צענטער† בייַ† דער† קע≠ שענעווער†ייִדישער† בילביאָטעק†אויף† איציק†מאַמגערס† נאָמען†דעם† יערלעכן† פֿעסטיוואַל† פֿון† ייִדישע† ביכערÆ † די† פּראָגראַם† איז† געווען† אָנגעזעטיקט† מיט† פֿאַרשידענע† אונטערנעמונגעןÆ † אָבער† איך† וועל† זיך† אָפּשטעלן† אויף† די† זאַכן¨ † וועלכע† זייַנען† געווען† מיר† מער† צום† האַרצןÆ † איך† וועל† אָנהייבן† פֿון†דער† ביכער אויסשטעלונגÆ

דעם†אויבנאָן† האָבן†אַוודאי† פֿאַר≠ נונעמן† די† ווערק† פֿון† איציק† מאַנגער¨ † וואָס†זייַן† נאָמען†טראָגט† די†ביבליאָטעק† אַלייןÆ † מ‘האָט† געקאָנט† זען† אויף† די† פּאָליצעס† אויסגעשטעלט† זייַנע† בי≠ כער¨ † אַרויסגעלאָזט† אין† פֿאַרשידענע† יאָרן† און† פֿון† פֿאַרשידענע† פֿאַרלאַגןÆ † באַזונדערס† וויל† זיך† אויסטיילן† די† פּרעכטיקע† אויסגאַבע† פֿון† ”מגילה לידער“¨† דערשינען† אין† דרעזדען† ©ππΠ ±® ¨† מיט† אילוסטראַציעס† פֿון† שמואל†בונים† און†דער† מוזיק†פֿון† דבֿ† זעלצערª †ווי† אויך†די† איבערזעצונגען† פֿון† מאַנגערס† ביכער† אויף† רומעניש† און†רוסיש Æ

אַן† אַנדער† ביכער עקספּאָזיציע† ”ייִדישע† שרייַבער† פֿון† מאָלדאָווע“† איז† געווידמעט† די† ייִדישע† שרייַבער¨ † אָפּשטאַמיקע† פֿון† דעם† לאַנד∫† משה† אַלטמאַן¨ †אפֿרים† אויערבאַך¨ †דוד† זעל≠ צער¨ † יאַנקל† יאַקיר¨ † מאָטל† סאַקציִער¨ † אליעזר† שטיינבאַרג¨ † יעקבֿ† שטערנ≠ בערג¨ † יחיאל† שרייַבמאַן¨ † ווי† אויך† די† שרייַבער† פֿונעם† ייִנגערן† דור†—† לעוו† בערינסקי¨ † באָריס† סאַנדלער¨ † משה† לעמסטער†און† אַנדערעÆ

און† נאָך† איין† עקספּאָזיציע† —† אינעם†אָפּטייל† פֿון†מוזיקאַלישע† קאָמ≠ פּאַקטלעך† און† פּלאַטעסª † נאָטן זאַמ≠ לונגען†פֿון† ייִדישער†מוזיק ¨† פֿאַרבונדן† מיטן† נאָמען† פֿון† דער† גרויסער† ייִדי≠ שער†זינגערין† נחמה†ליפֿשיץ Æ

אין†די† ראַמען†פֿונעם† פֿעסטיוואַל† זייַנען†פּרעזענטירט† געוואָרן†עטלעכע† נייַע† פּראָיעקטןÆ † דהייַנו∫† דאָס† זאַמל≠ בוך† אויף† רוסיש† ”דער† שטח† פֿון† אייביקע† ווערטן† —† ליפּקאַן¨ † אליעזר† שטיינבאַרג“†—† דאָס† איז† די† ערשטע† אַרבעט† פֿון† דעם† פּראָיעקט¨ † געמאַכט† פֿון† דער† מאַנגער ביבליאָטעק† און† וואָס†שטעלט† פֿאַר†אַ† ציל†צו† פֿאַרהיטן† דעם† אָנדענק† וועגן† די† בעסאַראַבער† ייִדישע†שטעטלעך ¨† וואָס†זייער† נשמה† איז†געווען† ייִדישÆ

בייַ† דער† ביבליאָטעק† עקזיסטירט† אַ† שאַפֿערישע† זומער קאָלאָניע† פֿאַר† קינדערª † הייַיאָר† האָבן† זיי† באַזוכט† ליפּקאַן¨ †וווּ† זיי†האָבן† געמאָלט†אַלטע† געבייַדעס¨ † אילוסטרירט† שטיינבאַרג† משלים†—†דאָס† אַלץ†איז† אייַנגעשלאָסן† געוואָרן† אין† דער† זאַמלונגÆ † דע ם† אַרייַנפֿיר† צום† בוך† האָט† אָנגעשריבן† משה†לעמסטער ¨† וואָס†זייַן† דאָקטאָראַט† איז†געווידמעט† דער†שאַפֿונג† פֿון†דעם† גרויסן†בעסאַראַבער† פֿאַבוליסטÆ

און† נאָך† איין† פּרעזענטאַציע¨ † וואָס†האָט† צוגעצויגן†מייַן† אויפֿמערק¨ † מיטן† נאָמען† —† ”יודאַיִק† אין† דער† קאָלעקציע† פֿון† זעלטענע† ביכער† פֿון† ריהאַרד† קאָך“¨† וואָס† געפֿינט† זיך† אין† די† וויסנשאַפֿטלעכע† פֿאָנדן† בייַ† דער† מלוכישער†ביבליאָטעק† פֿון†דעם† אוני≠ ווערסיטעט† פֿאַר† מעדיצין† און† פֿאַר≠ מאַצעווטיק†אין† קעשענעווÆ †ס‘ איז†בייַ† מיר† גלייַך† אויפֿגעקומען† די† פֿראַגע∫† ”ווי† קומט†יודאַיִק† צו†אַ† מעדיצינישער† ביבליאָטעקø †און† ווער† איז†ער ¨† ריהאַרד†קאָך ø“

שוין† בייַם† אַרייַנ≠ גאַנג† אין† דער† מאַנגער ביב≠ ליאָטעק† האָבן† זיך† געוואָרפֿן† אין† די† אויגן† די† וואָגיקע ¨† גרויסע† פֿאָליאַנטן† אויף† די† סטענדן ¨† אַרויסגעגעבן† נאָך† אין†∂±טן ¨Σ† ±טן† און Π†± טן†יאָרהונדערט ¨† ס‘רובֿ† אויף† דייַטש ¨† אָבער† ס‘טרעפֿן† זיך†אויך† ספֿרים†אויף† העברעיִש ¨† לאַ≠ טייַן¨ † פֿראַנצויזיש¨ † האַלענדיש¨ † גרי≠ כיש† —† בסך הכּל† אויף† ≥±† שפּראַכן Ɔ פֿאָרגעשטעלט† האָט† די† ביכער קאָ≠ לעקציע† די† פֿאַרוואַלטערין† פֿון† זעל≠ טענע†ביכער† בייַ†דער† וויסנשאַפֿטלע≠ כער†מעדיצינישער† ביבליאָטעק†נאָנאַ† שאָראָקÆ † זי† האָט† טאַקע† מיר† געענט≠ פֿערט† אויף† מייַנע† פֿראַגעס† מכּוח† די† זעלטענע† ביכער† און† דע ם† דאָקטאָר† קאָךÆ

ריהאַרד† קאָך† איז† געווען† אַ דייַטשישער† דאָקטער¨ † געלערנטער¨ ביבליאָפֿיל¨ † לויטן† אָפּשטאַם† —† אַ ייִד¨ † וואָס† איז† געבוירן† געוואָרן† אין פֿראַנקפֿורט אויף מייַן† אין† יאָרΠΠ≤† Ʊ איןΠ† π∞†± האָט† ער† פֿאַרענדיקט† דעם מעדיצינישן† פֿאַקולטעט† פֿונעם† לייַפּ≠ ציגער† אוניווערסיטעט¨ † און† איןπ≤∂† ± געגרינדעט†אין† זייַן†היים שטאָט† דעם אינסטיטוט† פֿון† מעדיצין געשיכטע בייַם† געטע אוניווערסיטעטÆ † צו יענער† צייַט† איז† פּראָפֿעסאָר† קאָך שוין† געווען† אַן† ערן מיטגליד† פֿון דער† קיניגלעכער† געזעלשאַפֿט† פֿאַר נאַטור געשיכטע† אין† בוקאַרעסט¨ † פֿון דער† עסטרייַכישער† אַקאַדעמיע† פֿון הומאַניטאַרע† וויסנשאַפֿטן¨ † און† פֿון דעם† אינטערנאַציאָנאַלן† קאָמיטעט פֿון† נאַטור געשיכטע† אין† פּאַריזÆ † רי≠ האַרד†קאָך† האָט†זיך† ספּעציאַליזירט אין† געביט† פֿון† טעראַפּיע† און נעווראָלאָגיע¨ † אָבער† זייַן הויפּט דיסציפּלין† איז† גע≠ ווען† די† געשיכטע† פֿון מעדיציןÆ

אין† π≥∂± ¨† ווען אין† דייַטשלאַנד† האָט געבושעוועט† דער† נאַ≠ ציזם¨ † גיט† זיך† קאָכן† אייַן צו† באַקומען† די† דערלוי≠ בעניש† זיך† אַריבערצוציִען† אין סאָוועטן פֿאַרבאַנדÆ † ער† באַזעצט זיך† מיט† זייַן† משפּחה† אין† צפֿון קאַווקאַז† אין† דער† שטאָט† עסענטוקיÆ דאָרט† אַרבעט† ער† אינעם† אָרטיקן שפּיטאָלÆ † פֿון† דייַטשלאַנד† האָט† זיך אים† אייַנגעגעבן† אַרויסצופֿירן† זייַן פּריוואַטע† ביבליאָטעק† —† אַ† גאַנצער וואַגאָן† ביכער¨ † געזאַמלט† זייַן† גאַנץ לעבן¨ †ווי† אויך†מעדיצינישע† אינסטרו≠ מענטן¨ † וועלכע† ער† האָט† געשענקט דעם†שפּיטאָל Æ

ווען† די† דייַטשן† זייַנען† שוין† צו≠ געקומען† צום† צפֿון קאַווקאַז¨ † האָבן זיי† פֿאַרכאַפּט† און† צעראַבעוועט† די אוניקאַלע† ביכער קאָלעקציע† פֿון

(סוף אויף זייַט 15(

די רוו לטערין ון זעלטענע ביכער בייַ דער וויסנש טלעכער מעדיצינישער ביבלי טעק נ נ ש ר ק

דA ר ריה רד ק ך

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.