פֿעסטיוואַל פֿו ייִדישע ביכער אי קעשענעוו

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

(סוף ון זייַט 9( ריהאַרד† קאָךÆ † דער† פּראָפֿעסאָר† אַליין† מיט† זייַן† משפּחה† האָט† באַוויזן† זיך† צו† עוואַקויִרן† קיין† גרוזיע¨ †אין† דער†שטאָט† צכאַלטובאָÆ †דאָרט† האָט† ער†געאַרבעט† אין†אַ† מיליטערישן†שפּיטאָל† און† זיך†אומגעקערט† צוריק†קיין† עסענטוקי†אין μ†π¥ Ʊ† נאָך† אַ† שווערער† קראַנקהייט† איז† ער† איןπ† 𥆱 געשטאָרבן† אין† דער† עלטער† פֿון† Σ†∂ יאָרÆ † ער† האָט†איבערגעלאָזט† מער†ווי Σ∞†† פֿונדאַמענטאַלע† פֿאָרשונגען¨ † אַרייַנגערעכנט† עטלעכע† וויכטיקע† מאָנאָגראַפֿיעסÆ

וואָס†שייך† זייַן†ביבליאָטעק ¨† זייַנען†די† גאַנץ געבליבענע† ביכער† אין† 𥥆± איבערגעגעבן† געוואָרן†דעם† צווייטן†לענינגראַדער† מעדיצינישן† אינסטיטוט¨ †וועלכער† האָט†זיך† דעמאָלט† † געפֿונען† אין† דער† שטאָט† קיסלאָוואָדסק † Ɔ אויפֿן† יסוד† פֿון† דעם† דאָזיקן† † אינסטיטוט† איז† שפּעטער† געשאַפֿן† † געוואָרן† דער† קעש † ענעווער†† מעדיצינישער† אינסטיטוטÆ † צוזאַמען† מיט† די† פּראָפֿעסאָרן† איז† אויך† איבעגעפֿירט† † געוואָרן† קיין† מאָלדאַוויע† די† מעדיצינישע† ביבליאָטעק† מיט† אירע† ∞∞∂ ¨†≤ ביכער† פֿון† ד“ר† קאָכס† קאָלע† † קציעÆ μ∞††± פֿון† זיי† זייַנען† ממש† אוצרותª † געציילטע† † עקזעמפּלאַרן† † אין†דער† וועלטÆ

אַלע† ביכער† טראָגן† דעם† צייכן סימבאָל† פֿונעם† באַלעבאָס† אויף† דייַטש† ”דר Ɔ קאָך“† עס זייַנען† פֿאַראַן† אויך† אַנדערע† עקסליבריסן∫ ”מאַריאַ† ראָזענטאַל“¨† ”דזשאָרדזש† דרייַפֿוס“¨ ”אי Ɔ עפּשטייןÆ“† צווישן† די† מחברים† פֿון† די מעדיצינישע†ביכער† געפֿינען†זיך† אַזעלכע†נעמען ווי† עטיטוס¨ † היפּאָקראַט¨ † אַוויצענאַ† ©†≤ בענד® ¨ פֿאַבריציוס† † און† קאָרנעליוסÆÆÆ † דער† עלטס≠ טער† ספֿר† אין† דער† קאָלעקציע† ”אָקו לטיווע† פֿילאָסאָפֿיע“† פֿון† אַגריפּיוס¨ † איז† אַרויסגעגעבן געוואָרן†אין† יאָרμ±∞† Ʊ

צווישן†די† פּערל†פֿון† דער†ק אָלעקציע††דאַרף דערמאָנט† ווערן† דאָס† בוך† פֿון† יוסף† פֿלאַוויוס ”ייִדישע† מלחמה“† אויף† האָלענדיש¨ † דערשינען אין† אַמסטערדאַם† איןΣ† Σ≤± ¨† ווי† אויך† עטלעכע בענד†פֿון† דער†”ייִדישער† ענציקלאָפּעדיע“†אויף דייַטש¨ † דע†רשינען† אין† בערלין† אין† אָנהייב ∞≥סטן† יאָרהונדערטÆ † אין† גאַנצן† זייַנען† פּרע≠ זענטירט†געוואָרן†¥±† ביכער†אויף† דער†ייִדישער טעמע† און† צווישן† זיי†—†”ייִדישע† לעגענדעס“¨ שולבאַכס† ”ווע† גווייַזער† איבער† דער† ייִדישער געשיכטע † “¨ ”†בילדער† פֿונעם†ייִדישן† אַמאָל“†און אַנדערעÆ

הייַנט†האָט† די†ביבליאָטעק† ב†אַקומען† אַ†שטי≠ צע†פֿונעם† געטע אונ†יווערסיטעט† אין†פֿראַ† נקפֿורט אויף מייַן¨ †וואָס† באַטרעפֿטμμ† †טויזנט† יוראָÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.