די פּאָליטישע פּלאַקאַט פֿו דוד טאַרטאַקאָווער

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט - ® יאָרק ©ניו עדי מהלאל ספּעציעל רן „ רווערטס“

לעצטנס¨ †האָט† באַזוכט†קאָלומביע אוניווערסיטעט† דער† באַרימטער† ישׂרא†לדיקער† גראַפֿישער† דיזייַנער† און† קינסטלער† דוד† טאַרטאַקאָווער¨ † אַ† ג†עווינער† פֿון† דעם† ישׂראל פּריז† Æ≤∞∞≤† ער†האָט† זיך†באַרימט† געמאַכט† מיטן† באַנוצן† כּלערליי† מיטאָלאָגישע† סימבאָלן† † פֿון† דער† ישׂראלדיקער† און† ציוני†סטישער† געשיכטעÆ † ער† שאַפֿט† זייַנע† קאָלירפֿולע† פּלאַקאַטן† שוין† אַ† פֿע†רציק† יאָר† מיט† אַזעלכע† מיטאָלאָ≠ † גישע†סימבאָלן ¨† ווי†הערצל ¨† בן≠גוריון ¨† די† ישׂראלדיקע† אַרמיי¨ † דעם† סאַברע† און† דעם† קעמל† —† אַ† מין† ”לאָגאָ≠ מאַכער“†פֿון† ציוניזםÆ †אין† קאָלומביע אוניווערסיטעט†האָט† ער†באַטאָנט† אין† זייַן† רעדע† אַ† וויכטיקן† אַספּעקט† פֿון† זייַנע†ווערק∫† די†פּאָליטישע† פּלאַקאַטן† וואָס†ער† שאַפֿטÆ

איינער† פֿון† זייַנע† באַרימטסטע† פּלאַקאַטן† איז† געשאַפֿן† געוואָרן† פֿאַר† דער† לינקער† באַוועגונג† ”שלום≠ עכשיו“† ©” שלום≠איצט “® Ɔ ”שלום≠ עכשיו“† איז† געגרינדעט† געוואָרן† אין† πΣΠ†± מיט† די† צילן† צו† דערמוטיקן† בעגינען† † אונטערצושרייַבן† אַ† שלום≠ אָפּמאַך† מיט† מצרים† און† זיך† אַנט≠ קעגנצושטעלן† דער† ישׂרא†לדיקער† קאָלאָניזירונג† פֿון† די† שטחים† איבער† דער† ”גרינער≠ ליניעÆ“† טאַרטאַקאָווער† האָט†צו† דעם†צוועק† געשטעלט†צוויי† ווערטער¨ † איינס† לעבן† דעם† אַנדערן∫† דאָס† וואָרט†”שלום“† אין† אַ† שוואַרצן† קאָליר¨ † באַניצנדיק† דעם† באַקאַנטן† ”אות≠ קאָרן“ שריפֿטª † דער† זעלבער† שריפֿט† וואָס† ווערט† געניצט† אין† די† תּנ“ך≠ ספֿריםª †און† דאָס†מער† מאָדערנע† וואָרט†”עכשיו“†—† אין†אַ† רויטן†קאָליר ¨† מיטן† טאָג≠טעגלעכן† און† סעקולערן† ”חיים“ פֿאָנד Æ

אַן† אַנדער† נוסח† פֿון† דעם† זעלבן† לאָגאָ† האָט† ער† געשאַפֿן† שפּעטער¨ † צוגעבנדיק†נאָך† דרייַ†ווערטער† און†זיי† אַרייַנגעשטעלט† צווישן† די† אַנדערע† צווייª †דאָס† מאָל†אין† אַ†גרויען† קאָליר∫† ”לדבר† שלום†עם† אש“פ† עכשיו“†© ”צו† רעדן† שלום† מיט† דער† פּאַלעסטינער† פֿרייַהייט אָרגאַניזאַציע† איצט“®Æ † אין† אַן† אַנדער† פּלאַקאַט† פֿון† יענער† צייַט¨ † וואָס†באַשטייט† פֿון†די† געשטאַלטן†פֿון† בעגין†און† סאַדאַט¨ †האָט† ער†זיך†” גע≠ שפּילט“† מיטן† טאָפּל באַטייַט† פֿונעם† אויסדרוק† ”דרישת≠ שלום“¨† וואָס† מיינט¨ †אויף† עבֿרית†סייַ†” אַ†גרוס“† און† סייַ†”אַ† שלום≠פֿאָדערונג Æ“

אַן† אַנדער† באַרימטער† פּלאַקאַט† ווייַזט† אַ† פֿאָטאָגראַפֿיע† אין† שוואַרץ≠ און≠ווייַס† פֿון†אַ† ישׂראלדיקן†סאָלדאַט ¨† וואָס†גייט† צו†פֿוס† אין†אַ† פּאַלעסטינער† שטאָט† און† קוקט† אַן† עלטערער† פּאַ≠ לעסטינער† פֿרוי† אין† פּנים† אַרייַןÆ † אויף† דער† פֿרויס† שוואַרצן† מלבוש† שטייט† דאָס† וואָרט† ”אמא “† ©” אַ† מאַ≠ מע“®† אין† אַ† ווייַסן† קאָליר ª† אַ† וואָרט ¨† וואָס† איז† בכּוח† צו† הומאַניזירן† די† פֿרוי† אין† די†אויגן† פֿון†דעם† סאָלדאַט Ɔ אָבער† טאַ†רטאַקאָווער† וויל† ווייַזן† ווי† דעם† סאָלדאַטס† קוק† איז† מבֿזה† די† פֿרוי ¨† און† ער† שטעלט† דעם† ערשטן†ווייַסן† אות†”א“† פֿון† ”אמא“† כּלומרשט† מחוץ† דער† פֿאָטאָגר † אַפֿיע†† אין† אַ† שוואַרצן†פּאַס† פֿון†רעכטס Æ

אין† אַן† אַנדער† באַרימ≠ טער† סעריע† † פּלאַקאַטן† מיטן† נאָמען† ”אַ† פֿלעק“¨† האָט† ער† צוגעקלעפּט† צו† די†פּנימער† פֿון†באַקאַנטע† ישׂראלדיקע† פּע†רזע† נלע†כקייטן ¨† אַרייַנגערעכנט† הערצל¨ †בוגי† יעלון¨ †שׁאָול† מופֿז†און† זיך† אַליין¨ † די† מאַפּע† פֿון† מערבֿ≠ברעג† אין† אַ†העל רויטן† קאָלירÆ †דער† מוסר≠השׂכּל† איז†דאָ† קלאָר∫†דער† קין≠צייכן† פֿון†דער† ישׂרא†לדיקער† באַזעצונג†באַפֿלעקט† די† ישׂרא†לדיקע† פֿאַרגאַנגענהייט¨ †ווי† אויך† די† הייַנטיקע† ישׂראלדיקע† געזעל≠ שאַפֿטÆ

על≠פּי≠ צופֿאַל¨ † ווי† טאַרטאַקאָווער† האָט†מיר† אַליין†געזאָגט ¨† האָט†זיך† אויך† די†ייִדישע† שפּראַך†אַרייַנגעגנבֿעט† אין† איינעם† פֿון† זייַנע† פּלאַקאַטן† ©געשאַפֿן† אין† ππ≤± ®¨ † וואָס† איז† געווען† אַ† טייל† פֿון† זייַן† סעריע פּלאַקאַטן¨ † דערשינען† אין† ππΣ†± ”לכּבֿוד“† דרייַסיק† יאָר† פֿון† דער† ישׂראלדיקער† אָקופּאַציעÆ † דער† פּלאַקאַט†גיסט† צונויף†דאָס† באַרימטע† בילד† פֿון† משה† דיין¨ † יצחק† רבין† און† עוזי† נרקיס† אין† איין† מאַרש† איבער† דער† אַלטער† שטאָט† ירושלים† אין† Σπ∂ ±¨ † צוזאַמען† מיט† אַ† בילד† פֿון† אַ† שילד¨ † וווּ† עס† שטייט† געשריבן† אויף† העברעיִש † ¨† אויף† ענגליש† און† אויף ייִדיש∫† ”געפֿאַר† —† די† גרענעץ† איז נאָענט† —† קיין† דורכגאַנגÆ“° † אַזעלכע דרייַ≠שפּראַכיקע† שילדן† פֿלעגט† מען אָפֿט† אַרויסשטעלן† † אין† ישׂראל† לענג≠ אויס†דער† דעמאָלטיקער†גרענעץ ¨† דער אַזוי†ג ערופֿענער†¨ †גרינער≠ ליניע†אין† די יאָרן†פֿאַר Σ†π∂ Ʊ† נאָך†דער†∂ טאָגיקער מלחמה†איז† אָט†די† גרענעץ†געוואָרן† אַ פֿרייַער†דורכגאַנג† פֿאַר†אַלע† ישׂראלים¨ די†ייִדיש† רעדנדיקע†בתוכם Ɔ

עס†איז† קלאָר¨ †אַז† טאַרטאַקאָווערס פּלאַקאַטן† דריקן† אויס† די† מיינונגען פֿון† דעם† לינקן† לאַגער† אין† ישׂראלÆ אָבער† דאָס† הייסט† נישט¨ † אַז† טאַר≠ טאַקאָווער† † איז† אויסן† צו† האַלטן† זיך נאָר† אין† די† דלתּ אַמות† פֿון† אָט† דעם לאַגערÆ † ער† גיט† צו† וויסן¨ † אַז† ער† איז אויסן†משפּיע† צו†זייַן† אויף†דער† גאַנ≠ צער† ישׂראלדיקער† באַפֿעלקערונגÆ אין† ¥∞∞≥† האָט† ער† געזאָגט† אין† אַן אי†נטע† רוויו∫† ”די† פּראָבלעם† איז† צו דע†רקלערן† די† מענטשן† נישט† פֿון מייַן† לאַגער† זיי† זאָלן† וועלן† זען† און רעאַגירן†אויף† דעם†וואָס† איך†טו Ɔ איך דריק† אויס† אַ† מיינונג¨ † באַשרייַב† און פֿאַרטייַטש†אַ† מצבֿ†—†די† פּראָבלעם†איז צו†באַאייַנפֿלוסן Ɔ איך†קען† נישט†באמת משפּיע† זייַן† מיט† מייַנע† באַשיידענע מיטלעןª †עס† צו†טאָן† דאַרף†מען† האָבן אַ† בודזשעט† ווי† בייַ†”שטראַוס“¸די† צווייטע† גרעסטע† שפּייַז≠ ג†עזעלשאַפֿט† אין† ישׂראל† — עÆ מÆ ˛Æ † אָבער† איך† האַלט† פֿון† די ווערטער† פֿון† אַבֿיגדור† המאירי∫ ’די† פֿרייַהייט†פֿון† רעדן†איז† נישט קיין†רשות† נאָר†גיכער† אַ†חובֿ Æ“‘

אין†±±∞≥†האָט† טאַרטאַקאָווער † פֿאַ†רעפֿנטלעכט† גאָר† אַ† וויכטיק בוך† אונטער† אַ† פּשוטן† טיטל ”טרטקובר “† © ”טאַרט† אַקאָווער“¨ עם≠עובֿד† פֿאַרלאַג® ¨† פֿינף† הונ≠ דערט† זייַטן¨ † וואָס† פֿאַרסך≠הכּלט פֿערציק†יאָר† אַ†רבעט Ɔ ער†אַרבעט אויך† ווי† אַ† פּראָפֿ† † עסאָר† אין† דער ”בצלאל† אַקאַד† † עמיע† פֿון† דיזייַן“אין†ירושלים Æ

מער† אינפֿאָרמאַציע† וועגן טאַ†רטאַקאָווערס† ווערק† און וועגן† זייַנע† נייַע† און† אַלטע אויסשטעלונגען† קען† מען† גע≠ פֿינען† אויף† זייַן† וועבזייַטל∫ ØØwwwÆtartakoverÆcoÆil Æhttp∫

ק ל זש ון דוד ט רט ק ווערס פּל ק טן

דער פּל ק ט צום 30סטן י ר ון ישׂראלדיקער קופּ ציע

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.