פּיעסע וועג סטאַלינס שחיטה פֿו ייִדישע פּאָעט עפֿנט זי' אי ניו% יאָרק

Forward (Yiddish Edition) - - פּפּאָאָעזיע דער ייִדישער פּפּערל פֿפֿו -

(סוף ון זייַט 8( לענדער¨ †און† געהאַלטן†אים† אין†איין† צוריקשיקן† צום†טיש ¨† איבערצושרייַבן†די† סצענעסÆ „†ס 0האָט† מיך† אָבער† נישט† געאַרט¨ † ווייַל† ס0 איז† געווען† אַ† סימן¨ † אַז† ער† גלייבט† אין† מייַן† טאַלאַנט¨ 4† האָט† ענגלענדער†באַמערקט Ɔ

הגם† ענגלענדער† קען† אַליין† נישט† קיין† ייִדיש¨ †און† אַפֿילו†זייַנע† עלטערן†רעדן† עס†נישט ¨† דריקט† די† פּיעסע† אויס† אַ† בפֿירושע† ליבשאַפֿט† —† אָדער†צום† ווייניקסטן¨ † אַ† בענקשאַפֿט†—† פֿאַר† דער†שפּראַך ¨† וואָס†קאָן† אַזוי†גוט† אויסדריקן† † די† טיפֿסטע†געפֿילן Ɔ ווי†עס† דערקלערט†איינער† פֿון† די†העלדן∫†„ ווען†משה† רבינו†וואָלט† גערעדט†אויף† ייִדיש¨ †וואָלט† ער†אויפֿגעהערט† צו†שטאַמלען Æ4 †

ענגלענדער†האַלט ¨† אַז†ער† האָט†אייַנגעזאַפּט† די†וואַרעמקייט† צו†ייִדיש† דורך†די† אייראָפּעיִש* געבוירענע†ל ערער††פֿון† זייַנע†קינדער *יאָרן Æ„† מייַן† גאַנץ†לעבן† האָב†איך† זיך†געלערנט† אין†ישיבֿה Ɔ מע†האָט† מיר†געגעבן† אַן†עכטע ¨† טראַדיציאָנעלע† מוסר* דע†רציִונג ¨† ענלעך†צו† דער† בילדונג¨ † וואָס† ייִנגלעך† פֿלעגן† באַקומען† אין† 0שטעטל 0Æ † כאָטש† מייַנע† לערער† האָבן† גערעדט† ענגליש¨ † איז† עס† געווען† מיט† אַ† שווערן† ייִדישן† אַקצענט† און† סינטאַקסÆ “

טאַקע† דערפֿאַר† איז† ענגלענדער† געווען† גליקלעך† אויס צוגעפֿינען¨ † אַז† איינער† פֿון† די† אַקטיאָרן¨ †ראָן† ריפֿקין¨ †קאָן† יאָ†ייִדיש Æ„† דאָס†איז† געווען†אַ† גרויסע†מעלה† בעת†די† רעפּעטיציעס¨ 4† האָט† ענגלענדער† געזאָגטÆ † אין† איינער† פֿון† די† סצענעס¨ † זינגט† ריפֿקין† ©צו† נזער® † מאַרק† וואַרשאַווסקיס† „דעם† מי†לנערס† טרערן“¨† בעת† ער† וויגט† דעם† שטאַרק* צעקלאַפּטן† פּעלאָוויץ† אין† די† אָרעמסÆ † ריפֿקין† האָט† דערציילט† דעם† „פֿאָרווערטס 4¨ † אַז† דאָס† ליד† האָט† ער† אַליין† אויסגעקליבןÆ † „כ 0האָב† געהערט¨ † אַז† מע† וועט† אפֿשר† זינגען† 0אויפֿן† פּריפּעטשיק0 † אין† דער† סצענע¨ † האָב† איך† גלייַך† אויפֿגעקלערט† דעם† רעזשיסאָר¨ † אַז† 0דעם† מילנערס† טרערן0 † איז† אַ† מער†פּאַסיק† לידÆ 4

אינטערעסאַנט† איז¨ † וואָס† ריפֿקין† האָט† געזונגען† דאָס† ליד† אויף† דער† בינע¨ † אָן† שום† איבערזעצונגÆ † נאָך† דער† פֿאָרשטעלונג† האָט† אַ† מיטל* יאָריקער†מאַן† זיך†טאַקע† באַקלאָגט¨ †אַז† ער† האָט† נישט† פֿאַרשטאַנען† די† ווערטער† פֿון† ליד¨ † און†ווי† אַזוי†קען† ער†באַקומען† די†איבערזעצונג Ɔ האָט† ריפֿקין¨ † מיט† געדולד¨ † אים† געגעבן† דעם† ענגלישן† נאָמען† פֿון† ליד¨ † און† דער† מאַן† האָט† אים†באַדאַנקט† און†געזאָגט ¨† אַז†ער† וועט†עס† גיין† אויסזוכןÆ †אפֿשר† איז†טאַקע† נישט†קיין† שלעכטער געדאַנק¨ † אַז† מענטשן ¨† וואָס† קענען† נישט† קיין ייִדיש¨ † זאָלן† אַ† מאָל† דאַרפֿן† אַ† ביסל† אַרבעטן אויסצוגעפֿינען† דעם† טייַטש† פֿון† אַ† ייִדיש† ליד ª וועלן†זיי† עס†אפֿשר† בעסער†געדענקען ÆÆÆ

דאָס†אויפֿפֿירן† אַן†אַמעריקאַנער† פּיעסע†אויף ענגליש† וועגן† דעם†≥±טן† אויגוסט† איז† זיכער† אַ גוטע†בשׂורה Ɔ איצט†וועט† מען†דאַרפֿן† זען ¨† צי†די טעמע†וועט† אינספּירירן†אויך† אַנדערע†שרייַבער און† קינסטלער† עס† אייַנצוגלידערן† אין† זייערע ווערק¨ † אָדער† ס0 וועט† ווייַטער† בלייַבן† אַ† פֿאַר≠ געסענער†קאַפּיטל† פֿון†דער† וועלט *געשיכטע Ɔ†

„דער† זיבן *און *צוואָנציקסטער† מענטש“וועט† שפּילן† אינעם† „פּאָבליק† טעאַטער“† אויף 솥≤ לאַפֿאַיעט* סטריט† אין† ניו *יאָרק† ביזן † πטן דעצעמבערÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.