נייַייַעס געזעלשאַאַפֿפֿטלעכע

Forward (Yiddish Edition) - - פּפּאָאָעזיע דער ייִדישער פּפּערל פֿפֿו -

מיטוואָך¨ † דעםΠ† ≤סטן† נאָ≠ וועמבער¨ Σ∫∞∞†† אין†אָוונט ¨† וועט† מיידע† פֿייַנגאַלד† אויפֿטרעטן† † בייַם† חודשלעכן† „ק אַוו†עהויז † 4† בייַם† „ייִדישן† קו†לטור *קאָנ≠ גרעס4 Ɔ מיידאַ† פֿייַ†נגאָלד† איז† אַ† וווּנדערלעכע† זי†נגערין† פֿון† ייִדישע† לידער† און† שפּילט† גי≠ טאַר†און† זינגט†שוין†∞¥† יאָר Æ

די† או†נטע† רנעמונג† ווערט† געפֿירט† בשותּפֿות† מיטן†„אַר≠ בעטער* רינג4 † און† וועט† פֿאָר≠ קומען† בייַם† ניו *יאָרקער† „אַר≠ בעטער* רינג4 †∫ Σ†≤¥ וועסט† Σ≥ סטע† גאַס ¨† אויפֿן† μטן† גאָרן† נאָוועמבער 28: „קאַוועהויז — מיידאַ פֿייַנגאָלד

די† יערלעכע† חנוכּה* שׂימחה† און† קאָנצערט† פֿון† „יאַפֿאַק 4† ©„ ייִדישער† אַרטיסטן† און†פֿרייַנד† און†אַקטיאָרן *קלוב 4® † וועט†פֿאָרקומען† דעם†≥±טן† דע≠ צעמבער † ¨† μ†∂∫± אין† אָוונטÆ † אַ† גלאַט† כּשרע† וועטשערע† וועט† סע†רווירט† ווערן¨ †מיט† לאַטקעס†

דעצעמבער 12: חנוכּה שׂימחה בייַ „ייִדיש אַקטיאָר קלוב אין†מאַנהעטן Ɔ אַרייַנגאַנג†קאָסט† ∞± §† און†נעמט† אַרייַן†קאַווע† און† געבעקסÆ

צו† באַקומען† נאָך† אינפֿאָר≠ מאַציע¨ †קלינגט† דעם†„קולטור * קאָנגרעס4 Π∞¥∞†∫* μμ∞ *≤±≤ אַוודאי°† אין† אַ† פּראָגראַם† פֿון געזאַנג† און† קאָמעדיע ¨† וועלן אויפֿטרעטן†די† אַקטיאָרן∫†אַלען ריקמאַן¨ † יעלענאַ† שמולענסאָן ¨ חיים† וואָלף ¨† מרים* חיה† סגל ¨ און†סטיוו† סטערנער Æ

די† חנוכּה *שׂימחה† וועט פֿאָרקומען† אין† דער† „סאָטען * פּלייס* סינאַגאָגע4 ¨† μ†≤≤ איסט μ±סטע† גאַס† אין† מאַנהעטן Æ אַרייַנגאַנג†פֿאַר† מיטגלידער†איז ∂≥ §† און†פֿאַר† געסט ∞†¥ §Æ

צו† באַקומען† נאָך† אינפֿאָר≠ מאַציע† או ן†צו† באַשטעלן ב†ילעטן† קלינגט† אָ ן†צו† רות האַריס†∫ ΣΠ∂ ±* πμ∂ *±≤ ≤¨ † אָדער שרייַבט† צו† איר† ביל צפּאָסט * אַדרעסaolÆcom†∫ Π@YAFAC±

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.