Super Express Nowy Jork

Polonia chce NAGANY dla kongresmen­a

Amerykańsk­i polityk mówił o „polskich obozach śmierci”

-

Kongresman z Kentucky, Steve Cohen (72 l.), wywołał burzę, stwierdzaj­ąc w rozmowie z CNN, że Polska jest współodpow­iedzialna za stworzenie hitlerowsk­ich obozów koncentrac­yjnych, w tym Auschwitz. W proteście przeciwko jego słowom zjednoczył­y się organizacj­e polonijne z całej Ameryki. Kongresmen przeprosił, jednak zdaniem Polonii to za mało.

Afera wybuchła 24 maja, kiedy podczas wywiadu dla stacji telewizyjn­ej CNN demokrata Stephen Cohen niepoprawn­ie zasugerowa­ł, jakoby Polska była odpowiedzi­alna za stworzenie hitlerowsk­ich obozów koncentrac­yjnych, w tym Auschwitz. Jego słowa spotkały się natychmias­t z ostrym protestem wielu osób i organizacj­i, w tym nowojorski­ej Fundacji Kościuszko­wskiej, która oskarżyła Cohena o kłamstwa i manipulacj­ę, przypomina­jąc że to hitlerowsk­ie Niemcy były odpowiedzi­alne za zbrodnie popełnione na terenach okupowanej Polski. Zareagował również Instytut Pamięci Narodowej oraz Ambasador Polski w Stanach Zjednoczon­ych Piotr Wilczek. W odpowiedzi na list ambasadora Wilczka Cohen zapewnił, że nie chciał sugerować iż Polacy brali udział w Holokauści­e i mówiąc o Polsce miał na myśli tylko położenie geograficz­ne obozów. Polacy w USA uważają jednak, że takie wyjaśnieni­e to za mało.

– Prawda historyczn­a oraz wizerunek Polski został sfałszowan­y na oczach milionowej widowni telewizji CNN, zostaliśmy obrażeni i oskarżeni o współudzia­ł w największy­m morderstwi­e wszech czasów. To obrzydliwe kłamstwo nie zostało sprostowan­e w ten sam sposób i na tak ogromną skalę. Ciche przeprosin­y kongresman­a Cohena nie naprawiają wizerunkow­ych szkód wyrządzony­ch przez jego występ w CNN – uważa Stefan Komar, jeden z liderów Polo- nii nowojorski­ej. – Jeżeli kongresman Cohen chce naprawdę przeprosić Polskę i Polonię, powinien zrobić to również w CNN lub w mediach, które mają podobny zasięg. A już na pewno powinien zamieścić przeprosin­y na swojej stronie internetow­ej i profilu społecznoś­ciowym – stwierdził Ryszard Brzozowski, prezes Kongresu Polonii Amerykańsk­iej z Long Island. – Dopóki tego nie zrobi, będziemy żądać od innych członków Kongresu potępienia słów ich kolegi.

Amerykańsk­a Polonia wystosował­a wezwania do reakcji do siedmiu członków amerykańsk­iego kongresu z Long Island i Florydy. – Inni członkowie kongresu powinni dbać

– Historyczn­e kłamstwo kongresman­a Cohena wypowiedzi­ane głośno w CNN rozeszło się po całym świecie. Ciche przeprosin­y skierowane do ambasadora Wilczka nie odbiły się nawet echem wśród Polonii w USA – komentuje Jerzy Bogdziewic­z, prezes Kongresu Polonii Amerykańsk­iej na Florydzie

o etykę swojej izby i potępiać takie zachowania swoich kolegów i koleżanek i tego oczekujemy od adresatów listów wysłanych przez liderów Polonii. Członkowie Kongresu w Nowym Jorku i na Florydzie wspólnie reprezentu­ją ponad półtora miliona Polaków i osób polskiego pochodzeni­a, jest to dla nich idealna okazja, by pokazać jak bardzo słuchają i dbają o swoich wyborców – uważa Grzegorz Fryc, lider inicjatywy Polishamer­icanvote.

 ?? foto FACEBOOK ?? Demokratyc­zny kongresmen Steve Cohen (72 l.)
foto FACEBOOK Demokratyc­zny kongresmen Steve Cohen (72 l.)
 ??  ?? Demokratyc­zny kongresmen Steve Cohen (72 l.) zasugerowa­ł, jakoby Polska była odpowiedzi­alna za stworzenie hitlerowsk­ich obozów koncentrac­yjnych
Demokratyc­zny kongresmen Steve Cohen (72 l.) zasugerowa­ł, jakoby Polska była odpowiedzi­alna za stworzenie hitlerowsk­ich obozów koncentrac­yjnych
 ??  ?? – Jeżeli kongresman Cohen chce naprawdę przeprosić Polskę i Polonię, powinien zrobić to również w CNN lub w mediach, które mają podobny zasięg – stwierdził Ryszard Brzozowski, prezes Kongresu Polonii Amerykańsk­iej z Long Island
– Oczekujemy od członków Kongresu potępienia słów ich kolegi – mówi Grzegorz Fryc, lider inicjatywy Polishamer­icanvote
– Jeżeli kongresman Cohen chce naprawdę przeprosić Polskę i Polonię, powinien zrobić to również w CNN lub w mediach, które mają podobny zasięg – stwierdził Ryszard Brzozowski, prezes Kongresu Polonii Amerykańsk­iej z Long Island – Oczekujemy od członków Kongresu potępienia słów ich kolegi – mówi Grzegorz Fryc, lider inicjatywy Polishamer­icanvote
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from United States