The Oklahoman

P&G raising prices to offset higher commodity, freight costs

‘Notable changes’ in consumer behavior have not been seen yet

-

NEW YORK – Proctor & Gamble is raising prices on a range of goods as higher commodity and freight costs are set to take a bite out of its profits.

The maker of Pampers diapers, Tide detergent and Crest toothpaste said Tuesday it has been raising prices on lines including baby, family, home and fabric care. In the past few weeks, it has started telling retailers that it will boost prices on more categories including grooming, skin care and oral care.

“The degree and timing of these moves are very specific to the category, brand and sometimes the product form within a brand,” Chief Financial Officer Andre Schulten said during a call to discuss quarterly results. “This is not a one-size-fits-all approach.”

And though it’s still early, the company has yet to see “notable changes” in consumer behavior in reaction to the higher prices, he said.

Schulten said the Cincinnati company now expects a commodity hit of $2.1 billion in fiscal 2022. That’s up from an estimated $1.8 billion in July.

P&G also sees higher transporta­tion costs, reflecting in part a shortage of truck drivers and soaring diesel fuel costs. In July, the company estimated that would cost an extra $100 million this fiscal year. Tuesday, the consumer goods maker doubled that estimate to $200 million.

Combined, the $2.3 billion in higher costs will lower fiscal 2022 earnings by about 90 cents per share.

Last week the Labor Department reported that wholesale prices rose a record 8.6% in September compared with a year ago, the largest advance since the 12-month change was first calculated in 2010. Core inflation at the wholesale level, excluding volatile energy and food, was up 0.2% in September from August and was 6.8% higher over the past 12 months.

Meanwhile, inflation at the retail level rose 0.4% in September, government data show, with the consumer price index up 5.4% over the past 12 months, matching the fastest pace since 2008.

P&G maintained its annual guidance and doesn’t believe that inflation is here to stay.

“When opportunit­ies allow, we will close a couple of price increases with new product innovation­s, adding value for consumers along the way,” Schulten said.

 ?? JOHN MINCHILLO/AP FILE ?? Procter & Gamble has been raising prices on baby, family, home and fabric care products.
JOHN MINCHILLO/AP FILE Procter & Gamble has been raising prices on baby, family, home and fabric care products.

Newspapers in English

Newspapers from United States