Нью-йорк­даги нав­бат­да­ги но­ка­ут

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СПОРТ -

Рио Олим­пи­а­да­си чем­пи­о­ни бўл­ган ҳа­мюр­ти­миз Фаз­лид­дин Ғо­иб­на­за­ров про­фес­си­о­нал бокс­да­ги тўр­тин­чи жан­ги­ни Ньюй­орк­даги ма­шҳур Madison Square Garden’ аре­на­си­да ўт­каз­ди.

Бу ер­да у мек­си­ка­лик Хе­сус силь­вей­ра­га қар­ши ринг­га кўта­рил­ди. 8 ра­унд­лик жанг 4-ра­унд­да­ёқ яку­ни­га ет­ди. Ва­тан­до­ши­миз жанг да­во­ми­да рақи­би­ни ик­ки мар­та ринг­га қу­лат­ди ва но­ка­ут би­лан ға­ла­ба қо­зон­ди.

Таъ­кид­лаш ке­р­ак­ки, бу Фаз­лид­дин­нинг про­фес­си­о­нал фа­о­ли­я­ти­да 2 но­ка­у­ти­дир. Яна ик­ки­та жан­г­ни эса оч­ко­лар ҳи­со­би­га ют­ган.

Фаз­лид­дин­нинг рақи­би Хе­сус силь­вей­ра шу пайт­га­ча 15 та жанг ўт­каз­ган ва шу­лар­нинг 8 та­си­да ға­ла­ба қо­зон­ган (3 та­си но­ка­ут би­лан), 5 та жан­г­да мағлу­би­ят­га учра­ган ва яна ик­ки­та тўқ­на­шув­да ду­ранг қайд эт­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.